Ågrenska

EURORDIS Lifetime Achievement Award till Ågrenskas ordförande Anders Olauson

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 15:24 CET

Under en ceremoni i Bryssel tisdagen 21 februari mottog Anders Olauson EURORDIS Liftetime Achievement Award – utdelad av kommissionären för DG Sante, Vytenis Andriukaitis – till erkännande för sitt livslånga engagemang i arbetet med sällsynta diagnoser världen över.

Sällsynta diagnoser är komplexa tillstånd som oftst uppträder redan i barndomen, leder till allvarliga symptom och varar livet ut. Medan varje enskild sällsynt diagnos har mycket låg förekomst finns det åtminstone 7 000 olika sällsynta diagnoser och därför berörs många människor. Man räknar med att 5 % av jordens befolkning har en sällsynt diagnos, av vilka cirka 30 miljoner bor inom EU.

EURORDIS – Rare Diseases Europe är en unik non-profitallians av över 700 patientorganisationer för sällsynta diagnoser från fler än 60 länder, som samarbetar för att förbättra livet för de 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

EURORDIS är erkänt i Europa för sina insatser och som huvudpartner i samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska rådet, Europaparlamentet, Europeiska läkemedelsmyndigheten och flera andra.

Syftet med Eurordis Awards är att uppmärksamma insatserna och det enastående engagemanget från patientorganisationer, frivilliga, företag, forskare, media och beslutsfattare som har bidragit till att minska effekterna av sällsynta diagnoser på människors liv.

Det pris som Anders mottagit - Lifetime Achievement Award tilldelas enligt kriterierna ”en individ för sin hängivenhet och sitt starka, livslånga engagemang i arbetet med att tillgodose behoven hos människor som lever med sällsynta diagnoser och för sitt bidrag till främjandet av arbetet med sällsynta diagnoser. ”

I motiveringen beskrivs Anders arbete för sällsynta diagnoser under de senaste 30 åren, från grundandet av Ågrenska 1989, till initativtagandet till NGO Committee for Rare Diseases under FN i New York 2016. Det förklaras hur Anders har belyst Sällsynta Diagnoser i sitt arbete, särskilt som ordförande för EURORDIS, ordförande för Europeiskt patientforum och som medlem i rådgivande organ inom både Europeiska kommissionen och svenska Folkhälsomyndigheten.

Anders citeras ”Att ha en sällsynt diagnos påverkar alla aspekter av livet; erfarenheter från tusentals familjer världen över vittnar enhetligt om detta. Alla livets områden – vården, socialtjänsten, skolor, försäkringar och näringsliv – måste samarbeta. Livet är holistiskt och det måste också vården och det sociala stödet vara. Globalt samarbete i FN gör detta möjligt.”

Motiveringen avslutas: ”Anders vision och mål för samarbetet runt sällsynta diagnoser reflekterar hans långsiktiga hängivenhet. Det är med nöje som EURORDIS tilldelar Anders denna Lifetime Achievement Award till erkännande av allt som Anders har gjort för det globala samfundet för sällsynta diagnoser.”

För mer information, v.v. kontakta:

Anders Olauson

Styrelseordförande Ågrenska

Tel: +46(0)31 750 91 50, +46(0)705 22 45 60

E-post: anders.olauson@agrenska.se

www.agrenska.se

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.