Eurovip Group

Eurovip Group: EUROVIP GROUP AB (PUBL) INFORMERAR OM DET EKONOMISKA LÄGET I BOLAGET

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 17:05 CEST

(AktieTorget: EVIP B)

Eurovip har under en tid haft en ansträngd likviditet i bolaget. Den 4 maj 2010 offentliggjordes att en företrädesemission genomförts som tillförde bolaget MSEK 3 innan emissionskostnader varav cirka MSEK 2 har tecknats genom kvittning av fordran. I dagsläget finns det fordringar på bolaget registrerade hos kronofogden motsvarande ett belopp om ca 300 000 kr. Det finns en uppgörelse med samtliga fordringsägare.

Eurovip kommunicerade den 24 april 2008 att bolaget avyttrade sina dotterbolag inom telekomverksamhet. Vid försäljningstillfället hade Eurovip fordringar på de avyttrade bolagen. Av dessa fordringar återstår MSEK 6,8 inkl ränta varav ca MSEK 1,5 kommer att regleras under året.

I dotterbolaget Eurovip AB finns en skatteskuld motsvarande ca 140 000 kr som bolaget har för avsikt att reglera innan månadens utgång.

Eurovips dagliga drift påverkas inte utav denna situation.


För ytterligare information, vänligen kontakta


Jesper Stevrin, Styrelseordförande
Tel nr: 076-338 48 11 E-post: jesper@bolagsbyggaren.se

Rachid Layhani, VD
Tel nr: 0707-71 04 45
E-post: rachid@eurovip.se