Eurovip Group

Eurovip Group: Eurovip Group AB (publ) Kvartalsredogörelse juli - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 15:48 CET

Eurovip Group tidigarelägger kvartalsredogörelse

KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2010
* Periodens intäkter uppgick till 1 260 KSEK
* Periodens kostnader uppgick till 1 198 KSEK
* Resultat före avskrivningar uppgick till 68 KSEK
* Resultat efter avskrivningar uppgick till - 505 KSEK
* Periodens resultat efter finansnetto uppgick till - 527 KSEK
* Periodens redovisade resultat - 449 KSEK

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2010
* Periodens intäkter uppgick till 3 085 KSEK
* Periodens kostnader uppgick till 3 227 KSEK
* Resultat före avskrivningar uppgick till -142 KSEK
* Resultat efter avskrivningar uppgick till - 1 796 KSEK
* Periodens resultat efter finansnetto uppgick till - 1 960 KSEK
* Periodens redovisade resultat - 1 295 KSEK


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
* Bolaget har blivit stämt av bolagets tidigare VD Jan Sjödin
* Eurovip Group har erhållit en delbetalning om ca 40 000 Euro avseende likvid för tidigare avyttrade dotterbolag i Thailand och Spanien.
* Bolaget Kortclearing AB i vilket Eurovip Group AB äger 24 % har försatts i likvidation vilket beräknar tillföra Eurovip Group AB en kontantutdelning om ca 200 000 SEK.


DETTA ÄR EUROVIP GROUP AB (PUBL)
Eurovip Group är en marknadsledande leverantör system för kundlojalitet, marknadskommunikation, transaktionsgrundande bonusberäkningar och kortproduktion. I bolagets produktportfölj ingår kundlojalitetssystemet Daylight 3.0 som primärt används för att administrera samtliga processer kring kommersiella kundklubbar och medlemskoncept för företag, dagspress och föreningar. Bland kunderna återfinns butikskedjor såsom VeroModa, restaurangkedjor som O´Learys restauranger, tidningskoncerner som MittMedia samt kreditkortsutgivare såsom EnterCard.

I koncernen ingår dotterbolagen Eurovip AB, Card Value AB och Eurovip Mobile Services AB vars produktportföljer innehåller tjänster och system för bonusberäkning och marknadskommunikation. Bolaget är noterat på Aktietorget sedan juni 2004. Antalet anställda under perioden uppgick till i medeltal 6 personer i koncernen varav 1 i moderlaget.

Koncernförhållanden
Eurovip Group AB (publ) äger 80 % av aktierna i Eurovip AB. Eurovip Group AB äger 91 % av aktierna i Card Value AB.


VD- ORD
Eurovip Group har haft en förhållandevis blygsam försäljning under den gångna perioden, vilket dock resulterat i ett fåtal nytillkomna abonnenter på kundlojalitetssystemet Daylight 3.0. Vidare har bolaget Kortclearing AB, som till 24 % ägs av Eurovip Group, försatts i likvidation. Detta förväntas ge Eurovip en kontantutdelning om cirka 200 KSEK under kvartal 1, 2011 med en positiv påverkan på resultatet då fordran är upptagen till noll kronor. Bolagets kassa har också styrkts genom att likvid avseende den tidigare avyttringen av Eurovip Groups bolag i Thailand och Spanien har börjat delbetalas, om än något efter plan. Vi ser fortsatt positivt på framtiden där den närmast förestående strategin är att genomföra en kommersiell lansering av det branschanpassade kundvårdssystem Eurovip Group utvecklar i samarbete med Accesia Systems AB.
Rachid Lahyani, VD Eurovip Group AB