Eurovip Group

Eurovip Group meddelar nytt datum för publicering av bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:55 CET

(Aktietorget: EVIP A)

Med anledning av genomfört företagsförvärv meddelar styrelsen för Eurovip Group AB (publ) att man senarelägger publicering av kommuniké för 2006. Nytt datum är den 5 mars istället för tidigare meddelat den 27 februari.

För att möjliggöra konsolidering av förvärvade utländska dotterbolag har ovanstående beslut tagits i samråd med Aktietorget och begäran har lämnats till säljande bolag, CISL Gruppen AB (publ) om motsvarande publiceringsdatum för deras kommuniké.

För ytterligare information kontakta:

Jan Sjödin, VD Eurovip Group AB (publ)
Telefon: 044-590 51 50 Mobil: 0708-97 00 50
E-post: jan.sjodin@eurovipgroup.se