Eurovip Group

Eurovip Groups årsredovisning 2007 publicerad

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:34 CEST

(Aktietorget: EVIP B)

Sedan förra veckan är Eurovip Groups årsredovisning för 2007 färdigställd och finns till-gänglig som PDF-dokument på koncernens webbsida, http://eurovipgroup.se.

I årsredovisningen redovisas avvikelser i förhållande till bokslutskommunikén, vilka för-sämrar koncernens resultat efter skatt med ca 105 MSEK, till största delen hänförligt till försäljningen av telekomverksamheten under 2008.

Med årsredovisningen för 2007 klar, kan färdigställandet av delårsrapporten för perioden januari-juni 2008 nu påbörjas.


För ytterligare information, kontakta Ray Pettersson, styrelseordförande, Eurovip Group AB, mobil: 0708-87 60 03.Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. Eurovip Group AB är noterat på Aktietorget. Handeln i aktien är stoppad sedan 11 mars 2008.