Naturvårdsverket

EUs luftvårdsstrategi börjar ta form

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 10:48 CEST

I Göteborg träffas den 25-27 oktober 150 forskare, experter och förhandlare på tjänstemannanivå från Europa, USA och Kanada. Tillsammans med representanter för industrin och miljöorganisationer ska de diskutera situationen beträffande luftföroreningar och vilka åtgärder som krävs för att människors hälsa och miljön inte ska försämras ytterligare, utan i stället förbättras.

Ett viktigt syfte med workshopen, som har rubriken ”Review and Assessment of European Air Pollution Policies”, är att skapa en plattform för den luftvårdsstrategi som EU ska utveckla både inom ramen för Konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) och Clean Air for Europe, CAFE, inom EUs sjätte miljöhandlingsprogram.

Workshopen kommer bland annat att ta upp:
- Nya forskningsrön som visar att människors medellivslängd på många håll i Europa förkortas med i genomsnitt mer än ett år till följd av partikelutsläpp till luften.
- Att EU kommer att ha svårt att klara uppsatta mål för kväveoxider.
- Att det inte noteras någon som helst minskning av övergödningen.
- Att försurningssituationen visserligen har förbättrats något till följd av minskade utsläppp av svaveldioxid men att problemet ändå är olöst.
- Att det kommer att vara jordbrukets utsläpp av ammoniak som är drivande för försurningen i Europa.
- Att utsläppen av svavel- och kväveoxider från sjötransporterna kommer att öka kraftigt om inget görs.

Workshopen arrangeras av forskningsprojektet ASTA, International and National Abatement Strategies for Transboundary Air Pollution, som administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Naturvårdsverket. Arrangemanget stöds även av CLRTAP, EU-kommissionen och Nordiska Ministerrådet.

I anslutningen till workshopen firas 25-årsjubileet av Luftvårdskonventionen (CLRTAP) med deltagande av Sveriges och Norges miljöministrar. Information om jubileet kan erhållas från Miljödepartementet.

Pressinformation: Detaljerat program för workshopen finns på http//asta.ivl.se/workshops. Journalister är välkomna att delta under plenarmötena måndag eftermiddag och tisdag förmiddag. En särskild pressträff arrangeras i anslutning till avslutningen av workshopen.

Tid och plats: Onsdagen 27 oktober 2004 klockan 14.30-15.00. Quality Hotel 11, Maskingatan 11 i Göteborg.

För mer information: Peringe Grennfelt, forskningsdirektör, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: 0709-51 62 34. Lars Lindau, Naturvårdsverket, ordförande i ASTA, tel: 070-940 83 75.

The ASTA Programme, IVL Swedish Environmental Research Institute, P.O Box 5302,
SE- 400 14 Göteborg, Phone: +46 31 7256200, Fax: +46 31 7256290.