LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

EUs nya jordbrukspolitik bra för den hållbara livsmedelsproduktionenEUs nya jordbrukspolitik bra för den hållbara livsmedelsproduktionen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 13:44 CET

 

18 november 2010.

EUs jordbrukspolitik ska främja den hållbara livsmedelsproduktionen. Det står klart idag då EU-kommissionen presenterat sin syn på hur EUs gemensamma jordbrukspolitik ska se ut efter 2013.
– EU-kommissionen är på rätt väg. Mycket av den hållbara livsmedelsproduktion som EU-kommissionen vill se finns redan i Sverige, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

– Sverige ligger i många avseenden långt fram i utvecklingen mot ett hållbart jordbruk. Men medan de flesta EU-länderna anser att den gemensamma jordbrukspolitiken behövs för att skapa en hållbar livsmedelsproduktion och en livskraftig landsbygd, handlar den svenska debatten om hur politiken snabbast kan avvecklas. Det är en orimlig hållning som stänger Sverige utanför de viktiga diskussionerna om hur den nya jordbrukspolitiken ska utformas, säger Lars-Göran Pettersson.

– EU och Sverige behöver en fortsatt stark gemensam jordbrukspolitik och kommissionen gav i sitt besked idag en grund för detta. Politiken måste vara gemensam för EU-länderna, samtidigt som det måste finnas utrymme för nationella anpassningar eftersom förutsättningarna för jordbruk skiljer sig åt över Europa.

– Europas bönder är en viktig del av lösningen på de stora utmaningar världen står inför. När världens matproduktion måste öka och de fossila utsläppen behöver minska, blir nya CAP ett viktigt verktyg. Den framtida budgeten för jordbrukspolitiken måste därför vara på en nivå som åtminstone motsvarar den nuvarande nivån på omkring 1 procent av EU-ländernas samlade offentliga utgifter.

 

För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, ring LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.