Orzone AB

EU’s organisation för Medicinska Specialiteter etablerar banbrytande samarbete med det svenska företaget Orzone

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 11:25 CET

Genom ny elektronisk plattform skall en harmonisering av läkarutbildningen förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Europeiska Organisationen för Medicinska Specialiteter (UEMS) och Orzone delar visionen om att förbättra vårdkvaliteten genom harmonisering av utbildningen för läkare i Europa. Medicinska studier visar att man med effektiv utbildningsmetod kan öka patientsäkerheten och produktiviteten inom sjukvården.
För detta ändamål har ett samarbete etablerats med syftet att utveckla en omfattande elektronisk plattform för stödjandet av medicinsk utbildning, utvärdering och fortlöpande kompetensutveckling. Den elektroniska plattformen, som skall utvecklas i samarbete med UEMS kommer att registrera professionell utveckling, fortbildning och kvalitetssäkring för varje elev eller specialist. Eleven och instruktören kommer att kunna kontrollera hur väl den studerande uppfyller kursplanens krav. Fokus ligger i att bygga upp ett system som hjälper elever, utbildare och ackrediteringsorgan i deras dagliga praxis. Exakt struktur och innehåll kommer att variera mellan de olika medicinska specialiteterna, där Orzone kommer att arbeta tätt tillsammans med varje medicinsk specialitet i UEMS 35 medlemsländer.

”Som representant för Sveriges läkarförbund och Svensk delegationschef i UEMS är det med stor tillfredsställelse detta avtal tecknats. Samarbetet med Orzone, gemensamt med det arbetet vi långsiktigt bedriver inom såväl Läkarförbundet och UEMS; harmoniseringen av fortbildningen på Europanivå visar Sverige att vi ligger i framkant inom detta området. Från Svensk sida kommer vi att ha unika möjligheter att via detta samarbete även nationellt sett ytterligare fördjupa samarbetet med ökad professionell utveckling, fortbildning och kvalitetssäkring, allt för en ökad patientsäkerhet”, säger Dr Hans Hjelmqvist, ordförande i läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation samt Svensk delegationschef, UEMS.  

Samarbetet mellan UEMS och Göteborgsbaserade Orzone ger unika beslutsmodeller och nytänkande. Att skapa fundamentala säkerhetssystem för utbildning och kompetensbevarande fortbildning är en nödvändighet för att minimera fel eller misstag inom sjukvården och samtidigt bidra till en hälsosammare sjukvårdsekonomi. ”Det är en stor dag för alla oss som jobbar inom sjukvården och jag är extra glad för att processen nu är i gång. Vi kommer få tillfällen till analys och reflektion vilket kommer skapa unika möjligheter att bidra till minskad risk för de skrämmande siffrorna av felbehandlingar”, tillägger Lars Lönn, Professor i Endovaskulär Kirurgi och Klinisk chef vid Orzone.

Om UEMS 

Europeiska Organisationen för Medicinska Specialiteter (The European Union of Medical Specialists - UEMS) är den äldsta medicinska organisationen i Europa och firade50-årsjubileum 2008. UEMS har 35 medlemsländer och är den internationella organisationen för Medicinska Specialiteter i Europeiska Unionen och dess associerade länder. UEMS representerar sammanlagt över 1,6 miljoner läkare. Genom UEMS fastställs standard för hög kvalitet inom sjukvårdspraxis och kommuniceras genom myndigheter, institutioner inom EU och nationella Läkarsällskap med syftet att efterlevas. UEMS är även grundare och förvaltare av det europeiska ackrediteringsrådet för CME- poäng (Continuing Medical Education, EACCME ®) vilket underlättar utbyte av CME-poäng inom Europeiska unionen, dess associerade länder och USA.


"Detta är ett stort steg framåt för UEMS. Som en organisation där vi främjar för bästa möjliga kvalitet genom en harmoniserad specialiserad utbildning, fortbildning och professionell utveckling samt kvalitetssäkring av specialiserad medicinsk praxis. Genom samarbetet uppmuntrar vi beslutsfattare och vårdpersonal att säkerställa lämpliga metoder för säker medicinsk specialistvård i hela Europa," citerar Dr Zlatko Fras UEMS President.

Om Orzone 

Orzone’s mål är att förbättra patientsäkerheten med ett fokus på kompetensutveckling inom vården och för en nollvision. Orzone arbetar för att förbättra vårdkvaliteten genom att minska antalet felbehandlingar med egenutvecklade tekniska lösningar baserade på webbteknologi samt avancerad simuleringsteknik. Lösningarna används som stöd för utbildning, planering och utvärdering av medicinsk kompetens.

För mer information, vänligen kontakta:
Orzone, Nina Offen 0765-416204