Världsnaturfonden WWF

EUs regionala utvecklingsbank slutar investera i kolkraft

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 17:06 CET

WWF välkomnar EUs regionala utvecklingsbanks (EBRD) strategiska drag som, om det görs på rätt sätt, innebär ett avvecklat ekonomiskt stöd till kolkraftverk och ökade investeringar i energibesparingar och förnybar energi. Trots att det finns en tydlig förbättringspotential och att ett utsläppstak för investeringar inte är antaget, anser WWF att EBRD har tagit ett ordentligt steg i rätt riktning i klimatfrågan. WWF ska noggrant följa att EBRD:s strategibeslut går från ord till handling och till bra framtidsinvesteringar de närmaste fem åren. 

EBRD har beslutat att följa med i den historiska våg under 2013 där stora offentliga finansiella institutioner och länder har beslutat om positiva åtaganden för att sluta finansiera kolkraft.

– EBRD beslutade igår att de ska avstå från kolkraftsinvesteringar framöver och vi tror att det tydliga utspelet om att stoppa utlåningen till kolkraftverk från Obama, Reinfeldt och de andra nordiska statsministrarna under Obamas Sverigebesök har spelat en viktig roll, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Den nya strategin sätter energieffektivitet i centrum, vilket är mycket bra då potentialen i den region där EBRD agerar är enorm. Energieffektiviseringar leder dessutom till mycket stora utsläppsminskningar, i synnerhet i dessa regioner där energisystemen baseras på fossil energi. WWF välkomnar även bankens förbättringar av den egna energistrategin inom andra områden – som antagandet av ”skuggpris” på koldioxid för investeringar, assistans för att sätta upp klimatpolitiska ramverk och mer stringenta krav kring vattenkraftens hållbarhetsfrågor.

EBRD kommer även att fokusera på att ersätta kolkraft med gaskraft. Även gas är fossilt med mycket höga utsläppsnivåer så det är viktigt att denna typ av åtgärder inte konkurrerar ut de mer transformativa åtgärderna inom förnybar energi och energieffektivisering. Men en övergång från kolkraft till gaskraft de närmaste åren innebär en signifikant utsläppsminskning så länge det inte handlar om skiffergas (shale gas) med läckage vid utvinningen. 

 – EBRD:s nya färdriktning är en god nyhet, men för att ha en seriös chans att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, måste EBRD och andra utvecklingsbanker våga stärka sina regler ytterligare framöver – och så småningom fasa ut allt stöd till kraftproduktion baserad på fossila bränslen. Mer ambitiösa mål på investeringar i förnybar energi är fullt möjliga, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

WWF kommer att fortsätta bevaka hur banken nu implementerar strategin och om den står för sina utfästelser. Beslutet om stöd eller inte till ett nytt brunkolskraftverk i Kosovo blir det första beviset på om banken står för sina löften. 

Seize Your Power, WWFs globala kampanj
WWFs pågående globala kampanj Seize Your Power uppmanar finansiella institut att avsevärt öka sin finansiering av förnybar energi och minska finansieringen till fossila bränslen. Nivån på koldioxidutsläpp i världen idag kräver ambitiösa investeringar i rätt riktning för att på sikt begränsa den globala uppvärmningen.

Fakta
EUs Regionala Utvecklingsbanks styrelse består av representanter från 64 länder (däribland 28 EU-medlemsstater) samt EU och Europeiska investeringsbanken (EIB). EBRD finansierar energiprojekt i 34 länder – från Östeuropa till Centralasien och söderut till Medelhavet och Nordafrika.

EBRD har antagit en antikol-policy, vilket innebär kolinvesteringar endast under "sällsynta/exceptionella omständigheter ". Fyra krav måste uppfyllas för framtida energiinvesteringar:

1. Att de representerar det minst koldioxidintensiva alternativet som är realistiskt tillgängligt,
2. Att de använder bästa tillgängliga teknik (BAT) enligt definitionen i direktivet om industriutsläpp (IED),
3. Att de följer IED:s krav på avskiljning och lagring av koldioxid,
4. Att de påvisar en god ekonomi även efter det att ett skuggpris på koldioxid är integrerat för att inkludera negativa klimat- och andra föroreningseffekter.

De som gjort åtaganden under 2013 är Världsbanken, Europeiska investeringsbanken (EIB), de franska och brittiska utvecklingsorganisationerna (AFD och CDC) och USA:s exportgarantiinstitut (Ex-Im Bank) – samt de under det senaste halvåret uttalade åtagandena av regeringarna i USA, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island.

Vid frågor, kontakta:
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, 070-579 92 91
Katarina Herou, tf pressansvarig WWF, 0702-825 125
 

Läs mer om klimat:
Tre av fyra svenskar oroar sig för klimatet

Vad är klimatförändringar?
WWFs klimatmål

Senast uppdaterad 2013-12-11