Attac Sverige

EUs utrikespolitik mot sina före detta kolonier

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2009 09:47 CEST

Handelspolitik är utrikespolitik.

Idag går Attac Sverige tillsammans med över 80 organisationer i 30 länder runtom i Europa, Afrika och Stillahavsområdet ut med en uppmaning till politiker och tjänstemän i respektive länder att kräva en verklig kursändring i EUs förhandlingar med sina "före detta" kolonialländer.

Det gäller de s.k. EPA-förhandlingarna där EU nu intensivt fortsätter att driva aggressiva krav på AVS-länderna (i Afrika, Västindien och Stilla havet) om långtgående avregleringar och utökade avtal om investeringar och EU-förtagens rättigheter, om ännu strängare patentlagstiftning och än mer öppna marknader för EUs multinationella tjänsteföretag. Det är krav som går långt utöver vad WTO-regelverket kräver.

Detta mitt under matkris och finanskris, en kris som drabbar utvecklingsländerna hårdast.

EU vill ha löften om dessa "breda EPA-avtal" före detta års utgång.

Bakom de hårda kraven skönjer man EUs ganska nya handelspolitiska program "Global Europe", allmänt uppfattat som ohämmat - och kortsiktigt - egoistiskt.

Inte minst ställer EU krav som innebär oreglerat, fritt tillträde till Afrikas naturresurser. De flesta är eniga om att det är kampen om Afrikas rikedomar som det främst av allt gäller bakom EUs hållning hittills. De utländska inventeringar som går till södra Afrika går till större delen till olja och gruvor.

Det finns alternativ och har hela tiden funnits:

Med s. k. GSP-avtal, också förenliga med WTO-regler, skulle länderna få behålla mycket mer av politiskt utrymme och möjlighet att styra och differentiera tullsänkningar i sin egen takt så som mer framgångsrika länder gjort. Och inget hindrar EU att förbättra dessa avtal, vilket t. ex. Oxfam framhållit. Hotet om något högre EU-tullar mot AVS-ländernas export har hittills drivit många länder att motvilligt ge efter för EUs krav. men de flesta interimsavtalen är ännu inte ratificerade. Det finns tid och möjligheter för en verklig kursändring nu

Attac som del av den globala rättviserörelsen har haft handelspolitik och WTO som ett av sina nätverksområden. En självklar utgångspunkt i handelspolitiken säger Åsa Wohlin i Attac borde vara att fattigare länder fick använda samma politiska verktyg för sin utveckling som industriländerna haft och senare årtiondens mer framgångsrika utvecklingsländer tillämpat.

Kontaktperson: Åsa Wohlin, asa.wohlin@glocalnet.net 08-642 42 31