Svenska kyrkan

Eva Brunne till Kyrkornas världsråds ledning

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 07:44 CET

Biskop Eva Brunne och Celina Falk, som är förtroendevald i Uppsala, är båda Svenska kyrkans delegater på Kyrkornas världsråds generalförsamling som pågår i Busan i Sydkorea. Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Biskop i Stockholms stift, Eva Brunne och Celina Falk från Uppsala valdes idag till Kyrkornas världsråds  centralkommitté där Eva Brunne efterträder ärkebiskop Anders Wejryd. 

Centralkommittén väljs av Kyrkornas världsråds högsta beslutande organ, generalförsamlingen, som just nu pågår i Busan i Sydkorea. Över 3000 representanter för kristna kyrkor från alla världsdelar är samlade där.
- Vi som är valda till Centralkommittén ska forma en plats där vi kan vara trygga nog att föra dialog
i viktiga, och ibland besvärliga frågor. Det är spännande och utmanande att göra det tillsammans med kvinnor och män från så olika traditioner. Vi tycker och tänker inte likadant. Enhet behöver inte betyda enighet, säger Eva Brunne som i en veckas tid deltagit i kommittéarbeten, ekumeniska samtal och bibelstudier under generalförsamlingen.

Celina Falk, kyrkomötesledamot och ersättare i kyrkostyrelsen, valdes in som ungdomsdelegat och är glad över uppdraget:
- Ungdomars deltagande i beslutande organ är en viktig fråga för mig. Vi är både kyrkans nutid och framtid och måste få vara med både för att bidra med våra perspektiv och lära oss, säger hon.

Dokument om kristen enhet
Kyrkornas världsråds generalförsamling pågår just nu i Busan i Sydkorea. Mötet har samlat över 3000 deltagare under temat Rättvisa och fred. Från Sverige deltar ett femtiotal personer från olika samfund däribland ett trettiotal från Svenska kyrkan.
Generalförsamlingen beslutar om kyrkogemenskapens framtida strategier och anta ett dokument om enhet, ett s.k. ”Unity statement”.  Dokumentet beskriver hur den kristna enheten mellan medlemskyrkorna kan formuleras idag.

Kyrkornas världsråd (KV) representerar 345 medlemskyrkor från 110 länder där det finns ca 500 miljoner kristna finns i olika kyrkofamiljer.  Centralkommittén  sammanträder varje år, generalförsamlingen vart sjunde år.

www.svenskakyrkan.se/ekumenik