Svensk Mjölk AB

Eva får Svensk Mjölks Forskarpris

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:16 CET

- studerat mjölkens och mjölkfettets betydelse för olika typer av sjukdomar

Eva Warensjö Lemming, medicine doktor vid Uppsala universitet, har tilldelats Svensk Mjölks forskarpris för främjande av den svenska mjölkens kvalitet. Priset på 25 000 kr, som vanligen delas ut av Kung Carl XVI Gustaf i samband med Svensk Mjölks Guldmedaljsutdelningen, kommer att delas ut vid Svensk Mjölks fullmäktige i maj.

Eva Warensjö Lemming har i främst epidemiologiska studier på människor undersökt vilken betydelse mjölken och mjölkfettet har för utveckling av främst hjärt- och kärlsjukdomar.

Hon har, med information insamlat i den stora ”Västerbotten”-studien i samarbete med Umeå Universitet, kunnat visa att mjölkfettet har ett samband med en lägre risk för bland annat stroke och hjärtinfarkt.

- Jag är mycket intresserad av hur bakgrunden till sambanden mellan mjölkfett och olika typer av sjukdomar ser ut och därför har jag ägnat en stor del av min forskning åt just detta, säger Eva Warensjö Lemming.

Juryns motivering lyder:

”Eva Warensjö Lemming har genom epidemiologiska och experimentella humanstudier undersökt mjölken och framförallt mjölkfettets inverkan på utveckling av främst hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten från hennes forskning har bidragit med betydande kunskaper som belyser och ger en nyanserad och balanserad bild av mjölken och mjölkfettets hälsoegenskaper.

Eva Warensjö Lemming har därför på ett förtjänstfullt sätt visat på mjölkens och mjölkfettets positiva roll som en viktig del i en hälsosam kost.”

Forskarpriset delas vanligtvis ut av Kung Carl XVI Gustaf i samband med Svensk Mjölks Guldmedaljutdelning, för mjölkbönder som levererat mjölk av högsta kvalitet från friska kor i minst 23 år. Då Eva inte har möjlighet att närvara vid Guldmedaljsutdelningen den 21 februari kommer hon att få motta priset vid Svensk Mjölks fullmäktige i maj.

Fakta om Svensk Mjölks forskarpris

Med anledning av Guldmedaljens 50-årsjubileum 2008 instiftade Svensk Mjölk ett forskarpris för främjande av den svenska mjölkens kvalitet. Med priset vill Svensk Mjölk premiera en yngre forskare som genom sin forskning har bidragit till eller sannolikt kommer att bidra till att säkra och/eller förbättra kvaliteten i svensk mjölk. Priset består av ett ekonomiskt bidrag på 25 000 kr till ett deltagande vid ett internationellt symposium inom området.

Läs mer på: www.svenskmjolk.se/guldmedaljen

Ytterligare information:

Eva Warensjö Lemming, MedDr, Uppsala universitet, 018-611 96 91, 0706-913 931

Helena Lindmark-Månsson, expert human nutrition och mjölksammansättning, Svensk Mjölk, 046-192585