Folkpartiet

Eva Flyborg ang. kraven på återreglering av elmarknaden: Det är inte avregleringen som är problemet

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:33 CET

Ledande företrädare för den svenska basindustrin har tröttnat på höga elpriser och kräver att elmarknaden återregleras. Statsminister Göran Persson säger att han inte är främmande för tanken.

- En återreglering vore olyckligt. Statlig prisreglering är aldrig ett bra verktyg för att skapa rimliga priser på lång sikt, och vi tror inte att det fungerar på elmarknaden heller, säger Eva Flyborg, riksdagsledamot och näringspolitisk talesman (fp)

- Vi tar dock basindustrins oro på mycket stort allvar. Dagens elmarknad lider av allvarliga brister som måste åtgärdas. Utspelet skall ses som ett nödrop ifrån industrin och i ljuset av att ca 80.000 industrijobb har försvunnit under de snaste 5 åren och att industrin själva befarar att ytterligare 160.000 jobb kan komma att försvinna inom de närmaste åren.

- Största problemet är att regeringen har tvångsavvecklat billig och miljövänlig elproduktion i Barsebäck till gigantiska kostnader för konsumenterna och att nybyggnad av större kraftverk i Sverige är så svårt.
Det måste bli enklare att bygga nya större kraftverk och tillåtet att bygga nya kärnkraftverk, säger Eva Flyborg (fp) __________________________________________________

Eva Flyborg, Riksdagsledamot (fp), 070 - 531 17 34, eva.flyborg@riksdagen.se

Mikael Ståldal, folkpartiets riksdagskansli, 070 - 854 90 76, mikael.staldal@riksdagen.se

Bild på Eva Flyborg fri för publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/upload/bilder/ledamotsbilder/0401150407611_max.jpg

Besök Eva Flyborgs hemsida:
http://www.folkpartiet.se/flyborg