SKTF

Eva Nordmark kommenterar Socialstyrelsens äldreomsorgsrapport: ”En mansdominerad sektor skulle aldrig acceptera dåliga förutsättningar i ledarskapet!”

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:58 CET

Socialstyrelsen presenterade igår en lägesrapport om äldreomsorgen 2006. Den visar att allt färre personer bor i äldreboende och att allt fler äldre sjuka får hjälp hemma. De som flyttar till äldreboende gör det allt senare i livet, vilket betyder ökade vårdbehov på boendena. Denna utveckling ställer ökade krav på hela äldreomsorgen och kommunerna konstaterar Socialstyrelsen.- Det är en viktig diskussion som nu pågår om äldrevården, säger SKTFs ordförande Eva Nordmark. Men en av de enskilt viktigaste åtgärderna är att skapa förutsättningar för ett bra ledarskap. Kommunerna måste inse att världens modernaste äldrevård inte kan skapas med en gammal syn på ledarskapet.- I en mansdominerad produktion skulle man aldrig acceptera att cheferna inte får de verktyg och förutsättningar som behövs för ett bra ledarskap. Jag möter nästan varje dag våra medlemmar som är chefer som kan vittna om hur allvarlig situationen i äldrevården är, avslutar Eva Nordmark.Förutom att ge ledarskapet bra förutsättningar finns ett stort behov av en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. SKTF vet vad en värdighetsgaranti värd namnet bör innehålla. Vi har i en enkät frågat direkt berörda medlemmar i äldreomsorgen om deras spontana synpunkter på regeringens budget. Ett representativt urval av enhetschefer inom äldreomsorgen samt biståndsbedömare och biståndshandläggare har ingått i undersökningen.

Nedan följer de viktigaste beståndsdelarna i en värdighetsgaranti enligt de tillfrågade.Tillgång till utbildad, kompetent och motiverad personal
Rätten att komma ut på promenader
Rätten att duscha flera gånger i veckan
Hjälp att upprätthålla sociala kontakter
Resurser att bedriva värdig vård och omsorg
Att få vara med och bestämma den egna omsorgen
Respekt för den enskildes person, åsikter och vilja
Att få behålla sina vanor
Att bli sedd som en resurs och att åsikter tas till vara i utvecklingen av verksamheten
Att värna integriteten
Att få bo tillsammans med sin make/maka.
För ytterligare kommentar kontakta Eva Nordmark, 070-624 13 11


SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vi är drygt 170 000 medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil: 070-255 13 37
Pressekreterare Ann-Marie Prhat. Mobil: 070-240 95 96

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se sktf@sktf.se