Vänsterpartiet

Eva Olofsson: Ändra i lagen om personlig assistans!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:20 CEST

Eva Olofsson (V):

Ändra i lagen om personlig assistans!

Omkring 24 personer per månad förlorar sin personliga assistans, beroende på ändrade regler hos Försäkringskassan. Vänsterpartiet kräver nu i en motion till riksdagen att regeringen ändrar i lagen.

 - Människor som tidigare har haft en självklar rätt till personlig assistans får nu avsevärt sämre möjligheter i livet, på grund av regler som inte stämmer överens med hur det var tänkt när LSS-lagen stiftades, säger Eva Olofsson.

 Den nya linjen innebär till exempel att de som själva kan föra mat till munnen riskerar att bli utan assistans, även om de inte kan skära, tillreda eller plocka fram maten. I riksdagsmotion kräver nu alltså Vänsterpartiet att regeringen ska lägga fram förslag till ändring av den lagparagraf i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som handlar om grundläggande behov när det gäller personlig assistans.

 - I socialutskottet kom vi i våras överens om ett tillkännagivande om att regeringen ska följa den alarmerande utvecklingen. När situationen nu ser allt allvarligare ut måste detta betyda att regeringen måste sluta att låtsas som att det regnar, avslutar Olofsson.

 

För mer information:

Eva Olofsson, 070-317 10 27

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64