Fastighetsmäklarinspektionen

Eva Westberg tillträder i dag tjänsten som chef för Fastighetsmäklarnämnden

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 11:26 CET

Eva Westberg tillträder i dag, den 15 mars 2012, tjänsten som ordförande och chef för Fastighetsmäklarnämnden. Eva Westberg efterträder Anna-Lena Järvstrand som lett myndigheten sedan 2005.

Eva Westberg kommer närmast från Högskoleverket där hon bl.a. varit chefsjurist och nyligen överlämnat en förstudie om gemensamma beslutsorgan till Utbildningsdepartementet. Tidigare har Eva Westberg haft olika positioner inom statsförvaltningen bland annat som rättssakkunnig vid dåvarande Kommunikationsdepartementet, chefsjurist vid Sjöfartsverket och dåvarande AMS och chef för rättsavdelningen vid Konsumentverket. Eva Westberg har också domarerfarenhet från Svea hovrätt.  

”Jag ser verkligen fram mot att leda Fastighetsmäklarnämnden framöver” säger Eva Westberg. ”Jag har lång erfarenhet av ledarskap på mellanchefsnivå och har på två olika myndigheter under de senaste åren arbetat med tillsyn, vilket jag tror kommer att vara av stort värde. Dock är det nytt för mig med personer som tillsynsobjekt och inte som tidigare företag och myndigheter. Förhoppningsvis får i framtiden myndigheten även tillsyn över mäklarföretagen, som FMN önskat länge. Det skulle underlätta möjligheten för att arbeta ännu mer systematiserat med tillsyn.”

”Att fortsätta skapa förtroende för det vi gör, att vara transparenta och vara delaktig i att fortsätta utveckla den goda fastighetsmäklarseden, till gagn för konsumenterna på fastighetsmarknaden, ligger helt i min linje att alltid utgå från medborgarperspektivet” fortsätter Eva Westberg.

”Ser verkligen fram mot att fortsätta utveckla Fastighetsmäklarnämndens verksamhet tillsammans med medarbetarna. Det är en myndighet som behövs. Informationen till såväl konsumenter som fastighetsmäklare ska fortsätta. Det är också bra att FMN den 1 augusti 2012 byter namn till Fastighetsmäklarinspektionen som innebär att det tydligare framgår att vi är en myndighet.  Då vi från och med år 2012 också har ytterligare anslag innebär detta att tillsynsarbetet kan förstärkas och att vi också kan nå ut bättre till konsumenterna. Allt detta som tillsammans bidrar till att nå myndighetens vision Trygga spekulanter och nöjda parter” avslutar Eva Westberg.

För mer information:     

Thomas Carter, informatör Fastighetsmäklarnämnden

tfn 08-555 524 76, 076-767 88 68 

Eva Westberg, ordförande och myndighetschef Fastighetsmäklarnämnden 

tfn 08-555 524 68, 072-525 02 45

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se www.fastighetsmaklarnamnden.se