Eskilstuna kommun

Evakueringsboende öppnar i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:00 CET

Idag öppnar ett evakueringsboende för asylsökande i Eskilstuna. Evakueringsboenden är tillfälliga boenden som upprättas när Migrationsverkets boendeplatser på ankomstboenden inte räcker till.

- Migrationsverket har nu bett oss att bidra med evakueringsplatser, säger Tryggve Lundh, ansvarig för flyktingfrågor. Vi har under en tid letat lämpliga lokaler och rekryterat personal, så nu kan vi ta emot de första asylsökande.

Evakueringsboendet rymmer idag totalt 40 platser. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kunna utöka till 100 platser. Det är i första hand vuxna asylsökande och familjer som kommer att få plats här. Boendet är bemannat dygnet runt med utbildad personal. Säkerhetsaspekter är vidtagna, bland annat med godkänt brandskydd.

- Situationen är ansträngd i hela landet och även i Eskilstuna. Det är svårt att hitta lämpliga lokaler för både ensamkommande barn och ungdomar och vuxna asylsökande. Vi tittar på många olika alternativ. Det måste vara lokaler som uppfyller lag- och säkerhetskrav och är lämpliga för att bedriva verksamhet i.


Fakta:

Migrationsverket ansvarar för anläggningsboenden för vuxna och planerar för att öppna nya boenden. Länsstyrelserna har bett kommunerna om hjälp att inventera akuta sovplatser.

Kommunerna ansvarar för att ordna boenden för ensamkommande barn och ungdomar samt säkerställa deras skolgång. Kommunerna ansvarar också för att ensamkommande barn har en god man under tiden som Migrationsverket utreder rätten till asyl. Den gode mannen är barnets juridiska vårdnadshavare och förmyndare. Ansvaret om god man gäller även de barn som andra kommuner placerar i familjehem i Eskilstuna.

Kommunerna ansvarar också helt och fullt för driften av de evakueringsboenden som öppnas på begäran av Migrationsverket.

Inskrivna hos Migrationsverket
Över 150 000 personer är inskrivna hos Migrationsverket.

Ensamkommande barn i Eskilstuna
Hittills i år har 290 ensamma barn och ungdomar kommit till Eskilstuna. Det kommer ungefär 20 barn per vecka. Barnen placeras i HVB-hem eller familjehem.

Antal asylsökande i Eskilstuna
Totalt finns 1 800 asylsökande i Eskilstuna inklusive ensamkommande barn, boende på asylboenden, personer med eget boende samt flyktingar som fått uppehållstillstånd men väntar på boende.

Mer information:
Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör, ansvarig i flyktingfrågor, 070-340 24 07
Vedad Begovic, integrationsstrateg, 073- 950 41 71
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef socialförvaltningen, 072-145 34 17

Telefon för allmänhetens frågor: 016-710 53 00

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.