Stockholm Globe Arenas

Evenemangsindustrin står inför stora förändringar - Arenaboom i Sverige och internationellt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:00 CEST

Det senaste decenniet har hela 32 arenor byggts eller totaltrenoverats i Sverige. Bara i Stockholmsområdet pågår flera byggen nu parallellt. Samtidigt ritas den internationella evenemangskartan om och ny konkurrens från bland annat Asien tvingar fram nya typer av evenemang, samarbeten och användningsområden för de stora arenorna. Något som påverkar staden, näringslivet och människorna som går på evenemang.

I dag presenterar Stockholm Globe Arenas en ny rapport om evenemangsindustrins utveckling.

De nya arenorna driver på utvecklingen av städer och fungerar som viktiga tillväxtmotorer för hela regioner. Idag är en arena symbol för staden och dess ambitioner inom en rad områden; stadsplanering, infrastruktur, hållbarhet och näringsliv.

Evenemangskartan ritas om
Den snabba utvecklingen i Kina och Sydostasien har stuvat om maktförhållandena mellan kontinenterna och skapat en helt ny konkurrenssituation när det gäller stora evenemang. Varför lägga en internationell stortävling som ett VM i Europa, när andra snabbväxande ekonomier har så många nybyggda stora arenor? Evenemangskartan håller på allvar på att ritas om och det talas om ”the Changing Geography of Sports”.

-  Det är väldigt tydligt hur exempelvis Kina har en utarbetad strategi att visa upp sig gentemot omvärlden genom att satsa på gigantiska evenemang och arenabyggen, med OS i Beijing 2008 och världsutställningen EXPO 2010, som de två starkaste exemplen, säger Ninna Engberg, VD för Stockholm Globe Arenas, som idag ger ut rapporten Arenan – Stadens hjärta, om evenemangsindustrin utveckling och nya utmaningar.

Internationellt finns ett stort ökat intresse för idén om att stå värd för ett större evenemang, för att bland annat ge stimulans till ekonomisk tillväxt, bättre kommunikationer, nya kulturella institutioner samt ökat globalt erkännande och prestige. Även i Europa höjs redan röster om en gemensam evenemangsstrategi, vilket skulle vara ett sätt att möta konkurrensen från nya världsdelar.

Ny konkurrens tvingar fram nya evenemangsformer
Evenemangsindustrin står inför stora förändringar och flera paralleller går att dra till exempelvis musikbranschens stora omställning de senaste åren, då de flera gånger tvingats tänka om och tänka nytt. Vilket även har fått konsekvenser i att den unika liveupplevelsen rankas högre, nu när i princip all musik, film och underhållning finns tillgängligt på nätet.  Ny digital teknik och ett växande sug efter liveupplevelser har banat väg för en utveckling som få hade kunnat föreställa för bara fem år sedan.

-  Behovet av det fysiska mötet är om möjligt ännu större idag än tidigare, när många möten och upplevelser överhuvudtaget är digitala. Innovation, nytänkande och förmåga att förstå signaler från omvärlden blir avgörande för att möta en allt mer upplevelsekräsen publik och samarbetspartners, säger Ninna Engberg.

Arenan – Stadens hjärta
En rapport om evenemangens betydelse för staden, människorna och näringslivet
I rapporten Arenan – Stadens hjärta, presenterar Stockholm Globe Arenas fyra trender som kommer spela en betydande roll för utvecklingen inom evenemangsindustrin de kommande åren. Trenderna grundar sig i en internationell utblick över evenemangsvärlden och bygger på samlad kunskap, analys, insikt och erfarenhet från en internationell aktör med mer än tjugo år i branschen.

- Arenan gör staden
Arenan som viktig katalysator dör den moderna nationens utveckling
- Content is King
Ny konkurrens tvingar fram nya evenemangsformer
- Ett varumärke mitt i staden
Att skapa relationer genom upplevelser
- Live lever längre
Den unika upplevelsen har blivit högsta status

För mer information, vänligen kontakta;
Marie Lindqvist, kommunikationschef Stockholm Globe Arenas, tel 08 508 353 23

För att beställa rapporten skicka ett mail till marcus.dahlman@globearenas.se