Gestrike Media AB

Event i Ockelbo

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 22:31 CET

Det går fort och det går framåt i en bestämd riktning. Ockelbo Event, en nybildad ekonomisk förening i Ockelbo, har fått uppdraget att röra om i den puttrande turismgrytan. Det sjuder av nya och spännande idéer hur den ökade turismströmmen ska tas emot, men också hur nya och spännande grepp och produkter kan användas för att ge ökade intäkter till affärsidkare och turistnäringen.
Den nybildade föreningen med dess ordförande Staffan Nordqvist, Ockelbos förre kommunalråd, kommer tillsammans med den övriga styrelsen att arbeta aktivt och intensivt för att föreningen ska få så många medlemmar som möjligt. Dom hoppas och vill tro att kommunens affärsidkare ställer sig positiva till medlemskap. Ökad omsättning under senaste turismsäsongen visar att dom tillhör vinnarna i det korta såväl som långa perspektivet.
En annan grupp som föreningen ska försöka värva är våra företagare. Kanske den enskilde företagaren inte lika tydligt som affärsidkaren ser dom positiva effekter som en ökad turism innebär, men en kommun i utveckling och expansion lockar till inflyttning, och ger också våra ungdomar motiv och argument att bo kvar, något som självfallet gynnar våra företagare.
Det absolut viktigast för föreningens framgång och fortsatta existens är mångfalden av medlemmar. Föreningen hoppas därför att många privatpersoner också ansluter sig som medlemmar. Samhällsbyggare och positiva ambassadörer för Ockelbo kommun har sin naturliga plats i föreningen. Det som i den stora kommunen kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, kan i en kommun av Ockelbos storlek vara fullt genomförbart, just på grund av faktorer som korta beslutsvägar, god personkännedom och en rejäl portion av lokalt engagemang.
Det första föreningen ska göra är att sammanföra så många som möjligt av våra turistiska
aktörer. Tanken är sedan att tillsammans ”sy ihop” paket som kan locka turister till kommunen i ännu större omfattning än vad som sker idag. Nära och täta kontakter med regionala företrädare för turismfrågor, som exempelvis Gästrike Turism, känns viktigt och naturligt i detta arbete.
Fiske, jakt, skogens skafferi och annat som vår vackra natur erbjuder kan säkert utvecklas och locka. Ockelbo Event vill se aktiva och entusiastiska representanter för vårt rika föreningsliv kliva fram och ta för sig när dom olika paketen ska formas. Rekreation och olika upplevelser i SPA-miljö där kroppen och den egna hälsan får fokus, finns också med i den idébank som föreningen har för avsikt att presentera.
Att koppla ihop nya turistiska objekt med gamla pålitliga dragare som Wij Trädgårdar, museijärnvägen i Jädraås och Vildmarksgalleriet i Mo är något som den nybildade föreningen med spänning ser fram emot. Paket som innebär övernattning i kommunen kommer självklart att gynna dom som driver vandrarhem i såväl centralorten som i våra byar. Det kanske mest spännande som sommaren 2007 kommer att erbjuda är älghägnet i anslutning till Vildmarksgalleriet. En rejäl vandringsled i genuin och äkta miljö där turisten möter skogens konung, eller kanske prins dom första åren, är något som styrelsen verkligen framhåller som ett dragplåster.

Staffan Nordqvist
Ordförande Ockelbo Event