Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Evertech Energy Solutions nya energiteknik ska återvinna mer energi i ett Svanenmärkt bostadsprojekt i Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 13:15 CEST

Evertechs teknik för energiåtervinning projekteras nu i ett av Skanskas fastighetsprojekt på Teg i Umeå. Evertechs nya energiinnovation beräknas sänka den totala energiförbrukningen med cirka 40 procent jämfört med tidigare projekterade låga energivärden för den här bostadsrättsfastigheten. Evertech är ett helägt dotterbolag till Ecoclime (ECC) som är noterat på Aktietorget.

Mats Andersson, affärsutvecklare Skanska Nya hem.

- Vi räknar med att minska den totala energiförbrukningen dramatiskt när vi nu även återvinner värme från spillvattnet. Det betyder att vi kan reducera CO2-utsläppen med mer än 40 ton. Om detta går som planerat bedömer vi att tekniken kan vara en del i framtidens energilösningar för fastighetsbranschen.

Fredrik Westerlund, projektutvecklare Skanska Nya Hem

- Inom Skanska är det här ett pilotprojekt för energieffektivare lösningar. Det är särskilt viktigt i fastigheter i vårt kalla klimat och Skanska teknik kommer att följa det vi nu gör i Umeå. Vår utmaning är att visa att det är möjligt att bygga även stora bostadsfastigheter som lågenergihus. Något som vi nu planerar för i de framtida fastighetsprojekten bland annat här i Umeå.

Christian Sandberg, VD, Evertech

- Vi spenderar totalt 140 miljarder kr för uppvärmning och varmvatten i Sverige. Bara varmvattnet vi släpper ut i avloppen motsvarar 30 miljarder kr av uppvärmningskostnaderna i våra fastigheter. Det motsvarar 65% av den energi som produceras av Sveriges kärnkraftverk eller nära 50% all värmeenergi som produceras av fjärrvärmeverken i Sverige. Den värme som går förlorad motsvarar 12 000 000 ton CO2 som bokstavligen rinner ut via avloppen. För oss öppnar samarbetet med Skanska i det här projektet fantastiska möjligheter för vår teknologi globalt.

Anders Mikaelsson, platschef för Evertech i Vilhelmina

-Vår målsättning med projektet är att leverera en systemlösning där vi successivt ökar energiåtervinningen i en första etapp med 70%, vilket är fullt möjligt med den här teknologin som vi är ensamma om i världen. Med 70% återvinning av energin från spillvattnet blir bostadsrättsprojektet på Teg i Umeå ett av de mest energieffektiva på marknaden. Projektvärdet är 874 000 kr och cirka 1 MSEK innefattande vissa tillkommande aktiviteter.

Kontakt;

Christian Sandberg, VD, 070-8452287 eller

Lennart Olofsson, media, 070-5371642

Evertech Energy Solutions AB är ett svenskt företag som ägs av Ecoclime Comfort Ceilings AB i Umeå. Företaget erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet.