Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Evertherm nytt energisystem - gratis CO2-fri återvunnen värme

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 10:17 CET

Sedan mer än tre år har Ecoclimes dotterbolag Evertech Energy Solutions utvecklat effektivare energikollektorer för återvinning av energi bl a ur förorenat spillvatten. På basis av resultaten från test- och demonstrationsinstallationer samt testförsäljning, har Evertech under 2016 utvecklat nyckelfärdiga system som nu introduceras under varumärket Evertherm som presenteras närmare på www.ecoclime.se.

Evertherm ARV är den första produktgruppen av kompletta energisystem från Evertech som är specifikt anpassade för återvinning av värme från spillvatten i avloppsreningsverk och industriprocesser. En marknad som i Sverige omfattar mer än 4000 industriprocesser inom en rad olika branscher t ex massa-, kemi-, medicin-, tvätteri- och livsmedelsindustri, reningsverk och metallframställning.

Fördelarna för kunderna med Evertherm ARV är bl a

  • Över 10% i kalkylränta/avkastning för en investering i Evertherm med en ROI från 2- 10 år varefter den återvunna energin är helt gratis.
  • Mer än 75% återvunnen energi för hela årets värmebehov (SCOP över 4,0) och motsvarande sänkning av energikostnaderna samt reduktion av CO2-emissionerna vid uppvärmning av lokaler eller vätskeprocesser.
  • Kollektorerna installeras utan filter direkt i spillvattenbassängerna
  • Inga underhållsbehov av energikollektorerna i systemen
  • Nyckelfärdiga lösningar baserade på toppeffektbehoven - enkla att upphandla
  • Totalåtagande med produkt- och installationsansvar från Evertech som leverantör

I Sverige finns Mer än 50 TWh (50 miljarder kWh) energi tillgänglig för återvinning från olika industriella spillvattenprocesser, varav det mesta av värmeenergin antingen släpps ut direkt i vattendrag eller passerar genom kommunernas avloppsreningsverk.Merparten av denna energi har tidigare inte varit möjlig att återvinna på grund av föroreningar som medföljer spillvattnet. Med Evertechs Evertherm – lösningar baserade på Evertechs teknologi öppnas helt nya möjligheter att projektera och erbjuda återvinning av värmeenergi från spillvatten.

Kontakt:

Christian Sandberg, VD, 070-845 11 87 eller
Lennart Olofsson, media, 070-5371642

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet