Bactiguard AB

Ewa Ställdal slutar som vice VD och tar klivet upp i Bactiguards styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 16:20 CEST

Vad är  dina nya uppgifter på Bactiguard?   

Förutom att vara ledamot i styrelsen kommer  jag att vidareutveckla samarbetet med universitet, myndigheter, politiska organ och hälso- och sjukvården på olika nivåer. Jag kommer att ha en bas i Medicon Village i Lund och en på Bactiguards kontor i Stockholm. Jag kommer också att ägna tid åt en allsidig omvärldsbevakning utifrån ett globalt perspektiv.   

Du är den enda kvinnan i styrelsen – hur ser du på det?

En styrelse behöver komplementära kompenser, på ett högteknologiskt bolag som Bactiguard behövs kunnande avseende hälso- och sjukvård, forskning och ekonomi samt affärsmannaskap. Kompetensen och erfarenheter är det viktigaste när styrelseledamöter utses! Att jag är ensam kvinna är inte något jag ens  tänker på. Jag är van att vara kvinna i manliga strukturer och blir inte utmanad av detta. Men självklart tycker jag att dialogen och samarbetet blir bäst om ledamöterna har både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv. Därför är det viktigt med både män och kvinnor i alla styrelser och ledningsgrupper.

Vad tycker du om kvotering till styrelser?

Innan vi tar till kvoteringsregler tycker jag att man ska öka antalet kvinnor i valberedningarna. Det är här det sitter menar jag. Män och kvinnor har olika nätverk och genom att bredda valberedningarna så ökar förutsättningarna att nå målet att rekrytera kompetenta både kvinnor och män till styrelser.

Dessutom vill jag lyfta fram ordförandens roll i styrelsearbetet. Får man till ett bra mål- och lösningsorienterat arbetssätt och dialog så försvinner ofta genus som spänningsfält i styrelsearbetet –  särskilt viktigt är detta när det är en ojämn könsmässig sammansättning i styrelsen.

Hur ser du på att vara kvinna och starta en ny karriär vid 60+?

Jag avsåg att gå i pension vid 60 år, men slumpen gjorde att jag just då träffade Christian Kinch, VD och en av huvudägarna i Bactiguard. Han övertalade mig med lätthet att tänka om och i stället gå in som senior rådgivare några dagar i veckan och bygga upp nödvändiga samhällsrelationer för företagets utbyggnad globalt och särskilt i Sverige.

Vips blev jag vice VD för hela bolaget och fick snabbt operativt ledningsansvar inom områden som var rätt nya för mig. Jag har ju hela min karriär bakom mig inom offentliga akademiska och medicinska verksamheter bl.a. på Utbildningsdepartementet och vid Karolinska Institutet.

Mot bakgrund av att det finns åldersdiskriminering inom flera sektorer i Sverige är det många som blir ganska överraskade över min raket karriär vid 60+ och rätt avundsjuka tror jag faktiskt. Det vanliga är att kvinnors karriär planar ut efter 40 år.

Min egen erfarenhet är annorlunda! Mitt viktigaste genombrott i karriären kom efter 60 år och det i näringslivet. Det är bara att konstatera att näringslivet är bättre än den offfentliga sektorn på att ta tillvara senior kompetens och erfarenhet. Jag är imponerad av ledningen för Bactiguard som inte alls är  åldersfixerade utan ser mer till erfarenhet, personliga drivkrafter, professionella nätverk och kompetens.

Nyligen fick jag en ”drömroll” i bolaget som verkställande styrelseledamot kombinerat med några stora och långsiktiga projekt inom forskning och hälso- och sjukvård – områden som jag är passionerat intresserad och engagerad i. Detta kan jag nu kombinera med mina andra uppdrag som alla anknyter till Bactiguards verksamhet – t.ex. är jag styrelseordförande i FAS, vice ordförande i Pts, styrelseledamot i SOS Alarm AB, Principal i Stockholms sjukhem.

Mot bakgrund av debatten om att vi måste arbeta till vi blir 70 så vill jag gärna dela med mig av mina erfarenheter och önskar att fler seniorer ges tillfälle till fortsatt arbete.

Vad ser du som den största utmaningen för Bactiguard just nu?

Sverige har ett guldläge när det gäller Life science. Särskilt tror jag att medicintekniska bolag har en enorm tillväxtpotential med hela världen som marknad. Made in Sweden är ett starkt varumärke.

Utmaningen för oss på Bactiguard är att vi kan fortsätta att utveckla nya högteknologiska produkter och tjänster med Sverige som bas och hemmamarknad. Man måste kombinera  fortsatt teknikutveckling med effektiva samarbeten med hälso- och sjukvården för kliniska tester och utvärderingar samtidigt som försäljningen måste växa globalt. För att lyckas krävs uthålliga och långsiktiga ägare, bra ledning och ”great” personal.

Företag i Sverige måste få tillgång till patienter i hälso- och sjukvården för att  kunna utvecklas och växa. Jag tror att de samarbeten jag har bidragit till att utveckla med Karolinska Universitetssjukhuset samt med Region Skåne kommer att  ha avgörande betydelse för att säkra kvaliteten i Bactiguards produkter och snabba på implementeringen av nya lösningar för infektionskontroll i vården på bred front. Detta kommer att skapa nya värden i vården och för den enskilda patienten.

Hur ser du själv på din egen framtid i Bactiguard?

Bactiguard är ett högteknologiskt företag med världsunika produkter av stort samhälleligt värde – inte minst med tanke på den dramatiska utvecklingen av antibiotikaresistens samtidigt som vårdrelaterade infektioner  fortsätter att öka. Vi måste säkra den vetenskapliga basen för Bactiguards teknologi för maximal  patientsäkerhet genom ett nära samarbete med de bästa universiteten och de bästa vårdenheterna.
Under min 40-åriga verksamhet inom medicinsk forskning och vård har jag kunnat bygga upp ett otroligt kompetent nätverk och i en hård skola skaffat mig ovärdeliga erfarenheter. Jag vill nu ge tillbaka vad jag lärt mig och personer jag lärt känna till ett nytt, viktigt och växande svensk bolag. 
Genom att ta ledningens starka entreprenörskap vidare till nästa steg – och  bygga nya samt stärka och öka uthålligt och trovärdigt samarbete med akademi och hälso- och sjukvård ökar möjligheterna att nå målet att förebygga sjukhussjuka, minska utvecklingen av antibiotikaresistens och kanske det mest utmanande att vara med och skapa Sveriges nästa storbolag “ett nytt Astra”.

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.