Skogsindustrierna

Examensarbete om produktkalkyl för vidareförädlade trävaror vinner Träteknologipriset 2011

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 12:30 CET

Träteknologipriset 2011 gick till Harald Nylinder, jägmästarstudent från SLU. Prissumman på 25 000 kronor tilldelas Harald för hans enastående examensarbete där han gjort en modell för produktkalkyler som ska ge företag underlag för hur verksamheten går och hur den kan förbättras.

Skogsindustrierna är sponsor av Träteknologipriset. Sedan 2001 har priset utlysts och delats ut i samarbete med branschtidningen NTT såg & trä.

Jägmästarstudenten Harald Nylinders examensarbete ”Design av produktkalkyl för vidareförädlade trävaror” fångade juryns intresse och utsågs till vinnare av Träteknologipriset 2011. I juryn sitter bland annat framstående forskare vid svenska universitet och högskolor. Examensarbetet är skrivet i samverkan med BooForssjö AB.

Juryns motivering: ”Harald har på ett metodiskt, intresseväckande och noggrant sätt genomfört sitt examensarbete. Författaren belyser en angelägen fråga som kan vara till bred nytta för sågverken. Utgångspunkten för arbetet har varit att från ett företagsekonomiskt perspektiv titta på en kalkylmodell samtidigt som Harald på ett förtjänstvärt sätt vävt in även de tekniska aspekterna.”

Stipendiet delades ut under högtidliga former på Trämarknaden i Karlstad den 24 november.

– Vi vill uppmärksamma de studenter som valt att läsa träteknologi. Vi hoppas så klart att ännu fler ska få upp ögonen för den framtidsbransch som skogsindustrin är, säger Ann-Soffie Perrin, jurymedlem från Skogsindustrierna.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Soffie Perrin, Skogsindustrierna, tel 036-30 32 20

Fakta om Träteknologipriset:
Träteknologipriset är öppet för alla som utfört ett examensarbete som. Medför en examen på nivån minst 180 högskolepoäng. Behandlar träteknologi. Påbörjats under samma år som priset utdelas eller under föregående år.

En jury bestående av representant från Skogsindustrierna, NTT:s chefredaktör samt framstående forskare med branschanknytning på olika universitet och högskolor runt om i Sverige har bedömt de inskickade bidragen och utsett en vinnare. Priset instiftades av Innovativ Vision AB.

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt och indirekt omkring 82 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008). Box 55525, 102 04  Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org