Göteborgs universitet

Examensarbeten om nationella prov och elevers motivation belönas med 25 000 kr

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:20 CEST

Vad krävs för att göra svenska elever mer intresserade av matematik? Och mäter de internationella tester som Sverige deltar i samma sak som de svenska nationella proven? Det är frågeställningar i två examensarbeten som nu belönas med 25 000 kronor i stipendier från Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet.

- Det är två examensarbeten som uppmärksammar viktiga frågor för matematikämnets utveckling. Nationella prov är inte bara ett stöd för betygsättning utan används också i utvärdering av hur väl elever når målen. Därmed blir de ofta verktyg i den politiska debatten, säger Ola Helenius, biträdande föreståndare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet.

Mikaela Thorén vid Högskolan i Kalmar samt Daniel Bokne och Olof Kristmansson vid Umeå universitet delar i år på det så kallade Göran Emanuelsson-stipendiet för bästa examensarbete kring lärande och undervisning i matematik. Stipendiet har instiftats för att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik. Stipendiesumman på 25 000 kronor utdelas som resestipendium.

Flera undersökningar de senaste åren har visat att svenska elever är allt mindre intresserade av matematik. Att läraren är en nyckelperson för att bryta trenden är uppenbart. Men vad är det i lärares arbete och förhållningssätt som är avgörande? Vilka möjligheter och hinder ser lärarna själva? Det har Mikaela Thorén undersökt i sitt arbete "Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6. En intervjustudie med erfarna lärare" som belönas med 10 000 kronor.

Daniel Bokne och Olof Kristmansson tilldelas tillsammans 15 000 för sitt arbete "Samma ämne - olika uppgifter. En jämförande studie av matematikuppgifter i TIMSS Advanced och nationella prov". Nationella prov nämns ofta i samhällsdebatten kring betyg och kunskap. Detta gäller i kanske ännu högre grad resultaten som svenska elever visar i internationella jämförelser som t.ex. TIMSS. En viktig skillnad är att de nationella proven är konstruerade med utgångspunkt i svenska kursplaner medan uppgifterna i TIMSS tas fram utifrån helt andra ramverk.

- Hur väl nationella prov och internationella jämförelser stämmer överens är en viktig och intressant fråga som belyses mycket väl i detta arbete, säger Ola Helenius.


Stipendiet delas ut klockan 15.30, torsdag 25 september på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i samband med den årliga konferensen för lärarutbildare i matematik.

Läs mer om stipendiet: http://luma.ncm.gu.se/?q=node/6

För mer information, kontakta:
Ola Helenius, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet
Mobil: 0709-589 384

Mikaela Thorén
Hem: 0481- 203 56, mobil: 0702-844 612

Olof Kristmansson
Mobil: 070-355 39 19, bostad 090-19 63 29, arbete 0934-141 86

Daniel Bokne
Mobil: 070-697 51 89