ALICE FINE

EXCEPT WHEN IT ́S NOT

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:53 CET

Introduktions text av Lars Holmberg.

Mode kan vara många saker. Det tolkas olika av samhällen, kulturer och människor. För vissa är det spännande och roligt. För andra är det ett kommersiellt vansinne. Mode både förtrollar och fördömer.

Mode förhåller sig till och bestämmer bland annat identitet, social status, konsumtion, ekonomi, tid, kön och språk. Modet förhåller sig också till föreställningar om ungdom i förhållande till ålderdom, det maskulina i förhållande till det feminina eller androgyna; inkludering och exkludering, avslöjande och döljande, frihet och behärskning och anpassning i förhållande till uppror.

Förutom dessa kategorier kan mode kopplas till historia, oförglömlighet, spektakel, det illusoriska, glamour, grymhet, dödlighet, avskiljande, trauma, förfall, utforskande och modernitet.1

Det konceptuella modet arbetar med att ifrågasätta och överträda dessa kategorier - eller om man så vill gränser - genom att låta det som avgränsar rivas eller ifrågasättas för att finna något nytt. Konceptuellt mode kanske kan placeras någonstans mellan den historiskt etablerade gränsen mellan mode och konst. Det är vare sig Haute Couture eller Prêt-à-porter. Det är inte heller frågan om icke bärbara konstverk. Det är kläder och andra uttryck för mode - except when it’s not.

Det konceptuella modet visar att mode är så mycket mer än bara kläder. Det är allt annat är kläder. Mode är det som finns mellan trådarna i textilen eller det material som kreatören väljer att använda för att uttrycka sig. Mode är den mening som tillskrivs ett plagg eller en gestaltning, en illustration eller ett smycke.

Det är du som åskådare som fyller det du ser med innehåll med hjälp av de föreställningar duhar om mode, det vackra, fula, maskulina eller någon annan av alla de föreställningar som företrädare för det konceptuella modet vill problematisera. De vill också ifrågasätta konsumtion och närma sig ett miljötänkande. Frågan är om de föreställningar du bär med dig för att tolka dessa uttryck räcker till eller om du tvingas tänka nytt. Det senare är ett av utställningens ambitioner.

This is fashion - except when it’s not har samlat ett antal kreatörer som på olika sätt förhåller sig till mode och modekonst. Målet är att bredda begreppet mode och att visa projekt där mode används som forum för diskussion. Deltagarna verkar för att befästa och utöka mode som kulturyttring och därigenom skapa fler arenor för konstformen.

De kreatörer som verkar på detta fält kan sägas vara direkta arvtagare till modeskapare som Elsa Schiaparelli, Rei Kawakubo eller Martin Margiela som genom sina gränsöverskridande kreationer förde modet vidare till något nytt och spännande. Skillnaden mellan dem och de kreatörer som tillsammans samlas under Except when it’s not är att de inte arbetar inom redan etablerat, regel -och traditionstyngt modefält. Det kommer från olika traditioner, men har tillsammans en ambition att föra modet vidare. Det är möjligt att läsa kreationerna som dels etableradet av ett nytt fält inom mode. Men också som framtidens arena för modekreatörer. Det är här idéer får växa fritt utan hänsyn till tradition och ekonomi. Det är därmed här som framtidens mode i form av nya kreationer, nya sätt att förhålla sig till de etablerade reglerna formas.

Därför hälsar vi er välkommen till ett nytt fält, framtidens mode och det framtida modets kreatörer.

-Lars Holmberg, Modeteoretiker och skribent 1 Evans Caroline fashion at the edge, p.I.


FÖRUTOM NÄR DET INTE ÄR

Ett samtal mellan Lars Holmberg och Karin Viktoria Bjurström.

När jag träffar Karin har jag endast lärt känna henne genom hennes hemsida. De skapelser som jag tittat på genom min dator får mig att tänka på Surrealism och en lek med föreställningen om mode. När vi samtalar om inspiration så nämner också Karin Elsa Schiaparelli och surrealisterna men även samtida kreatörer som Martin Margiela och Rei Kawakubo som en del av hennes förebilder. Jag vet att hon har utbildat sig inom såväl konst som mode, och att hon har en examen från Konstfack Textil.

Men nu sitter jag här för att prata om den kommande utställningen i Kungsträdgården.

Mellan oss ligger datorer, papper och inbjudningar, och kaffe. Jag undrade hur allt började. Karin berättar att hon just gått ut Konstfacks textilutbildning, att hon var lite förvirrad, och funderade på hur hon skulle ta sig vidare. Det var i samband med dessa tankar hon besökte utställningen Modevandring #6 av Fashionplay.

-”Känslan var wow! De hade samlat ett stort antal konstnärer och designers som arbetar med mode och kläder utanför ramarna och fått dit en stor publik. Jag tog det som ett bevis för hur stort intresset är för detta fält. Jag kände att det behövs fler arenor för konstformen och bestämde mig för att göra något åt saken”.

Möjligheten infann sig när hon erhöll Nämnden för hemslöjdsfrågor spjutspets stipendium för innovativ design: NFH. Det innebar att hon kunde genomföra ett eget projekt och samtidigt sätta samman en grupputställning.

Karin kunde på så sätt visa upp fler som arbetar med mode som ett ställningstagande. Hon ville genom utställningen visa den bredd som finns på den svenska modescenen som annars inte får så mycket uppmärksamhet.

När Karin beskriver utställningen Except when it's not så växer ett projekt fram fram som behandlar såväl tid, bearbetar tyst kunskap, visar hantverksskicklighet, miljötänkande och inte minst den kreativitet som finns bland svenska modedesigners. Karin beskriver det kärnfullt i en enda mening: -”Mode är så mycket mer än bara konsumentupplysning”. Hon berättar att det finns en mängd olika kreatörer som tänker annorlunda när det gäller mode och syftet med utställningen är bland annat att dessa aktörer skall få en arena att visa upp sig på. En arena där kvalitet kan få företräde framför det kommersiella säsongsbetonade modet. Men Karin är noga med att påpeka att det det konceptuella modet inte står i ett motsatsförhållande till det mer kommersiella mode som finns i de större kedjornas butiker. Det finns helt enkelt flera moden, men det är tyvärr en litet för stor slagsida på det senare när det gäller uppmärksamhet.

Att synas är ju att finnas. Någonstans måste kläderna säljas. Genom att visa på bredden in om mode så kan fler inspireras och faktiskt utveckla sin personliga stil menar Karin. Det konceptuella modet är i många fall bärbart, men det behöver inte vara så. Att se plaggen bäras är en ambition för många, men inte alla. Det kan lika gärna handla om att ett plagg hänger på en vägg. Mode är bredare än tidigare.

Karin hoppas att utställningen kommer att visa på både bredden och djupet som finns bland unga svenska designers. Hon hoppas också på ökad medvetenhet om kvalitet och på värdet av hantverksskicklighet.

När vi bläddrar bland papper, skisser och annat så ramlar det ut en förlaga för Karins nya märke Alice Fine. Jag snappar åt mig en text och läser: Alice Fine believes in a multifarious fashion world. By exploring expression and techniques, the label creates hand crafted, unique collections with no attachments to season. Alice Fine is interested in twisting & turning the values of a technique or a garment in order to interact with the wearer. Elegance, playfulness and intuition are the essence of the design.

Det känns som att texten fångar det Karins kollektioner förmedlar via de bilder jag studerat via hennes hemsida. När jag frågar vidare om namnet plockar Karin fram en annat text:

The name "Alice Fine" is equivoval for "All is fine". The duality in the name represents the two sides of Alice Fine, the projects and collections achieved by the label, and the collaborative work with others.

Leken med såväl namnet som kläderna är ständigt närvarande i Karins arbete. När jag funderar på såväl namnet, kollektionerna och den nya hemsidan slås jag av blandningen seriositet och hantverksskicklighet tillsammans med en närvarande lek. Men inte bara det. Som Karins förebilder Surrealisterna vill hon förändra såväl hur vi ser på som skapar mode. Och det gör henne till en av landets mest spännande modeskapare. Karin är mode när det inte är konsumentupplysning. När det är något annat - Except when it's not.

-Lars Holmberg, Modeteoretiker och skribent

För mer info besök gärna: http://exceptwhenitsnot.wordpress.com/

ALICE FINE believes in a multifarious fashion world. 
By exploring expression and techniques, the label creates 
hand crafted, unique collections with no attachments to season. 

Alice Fine is interested in twisting & turning the values of a 
technique or a garment in order to interact with the wearer. 
Elegance, playfulness and intuition are the essence of the design. 

The name "Alice Fine" is equivoval for "All is fine". 
The duality in the name represents the two sides of Alice Fine,

the projects and collections achieved by the label, and the collaborative work with others.


Behind the label is Karin Bjurström, a designer educated both in fashion and in art. She has a degree in textiles from Konstfack, Arts, Crafts and Design College and has been working with Swedish brands as The Local Firm and Fifth Avenue shoe repair.News

This fall Alice Fine has designed the costume for 
"I'm not looking back" at Dansens hus in Stockholm, 
a collaboration with choreographer Helena Franzén 
and musician Jenny Wilson. 4-5 november 2010. 

The most recent collection "Blackwork" will be presented 
in December, during the group exhibition "Except when it's not".

Kungsträdgården, Galleri So Sthlm, 3-7 December, 2010.