Politiska partiet Enhet

Existenspriset 2019

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 08:32 CET

Partiet Enhet delar ut Existenspriset för andra gången. Existenspriset har instiftats för att uppmärksamma goda initiativ, som görs för att främja en värld i balans, där människor, djur och natur mår väl. Pristagarna år 2019 är Siri Lundström, Philipp Weiss samt Karin Saler och Jenny Salmson.

Siri Lundström tilldelas Existenspriset för sitt engagemang att stärka individens möjlighet att välja den typ av hälsovård hon önskar, på lika villkor för komplementär medicin och skolmedicin. Siri har en helhetssyn på hur man skapar hälsa där allt såsom odling, miljö och boende ingår.

Philipp Weiss tilldelas Existenspriset för sitt arbete med permakultur, ett nyskapande odlingssätt, som han delar med sig på ett generöst och kärleksfullt sätt.

Karin Saler och Jenny Salmson tilldelas Existenspriset för sitt engagemang att skapa möjligheter för gemensam permakultur-odling i stadsmiljö bland annat genom föreningen Odla ihop i Tanto. Deras initiativ ger människor möjlighet att lära hur de kan odla sin egen mat, samtidigt som nätverk byggs där alla välkomnas.

Alla pristagare är starka förebilder som lever som de lär, är innovativa och nytänkande och förmedlar sin kunskap så den kommer andra till del, helt enligt intentionerna med Existenspriset.

Enhet ger ett varmt omnämnande till:

Roland Paulsen för sin förmåga att genomskåda förlegade föreställningar om arbetes roll i samhället och sitt engagemang att sprida kunskap om fördelarna med ett samhälle där alla medborgare har en ovillkorlig basinkomst.

Lena Jarlöv för sitt livslånga engagemang och kreativitet när det gäller miljö, arkitektur, odling, jämställdhet och fred.

Karin och Mats på Hornudden för deras totala dedikation till hållbart leverne. Odling, restaurang/café, utbildande av volontärer från hela världen, kurser, föredrag, allt med samma intention - att tillsammans skapa en bättre och hållbar värld där alla mår bra.

Partiet Enhet har instiftat Existenspriset och skapat begreppet Existenslinjen som en sammanfattning av Enhets politik som har målet att skapa förutsättningar för en hållbar värld. Information finns på Enhets hemsida www.enhet.se. För mer information kontakta Anders Axner anders.axner@enhet.se eller Åsa Runander asa.runander@enhet.se