Mabi Hyrbilar

Exklusiv hyrbilsleverantör för Landstinget Gävleborg

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 13:35 CET

Mabi Rent AB (publ.) har, via sitt rörelsedrivande dotterbolag, genom en offentlig upphandling tecknat ett avtal som innebär att bolaget blir den enda hyrbilsleverantören till Landstinget Gävleborg. 

Mabi har stärkt sin position ytterligare som leverantör till organisationer med verksamhet på flera orter, genom att bli exklusiv leverantör av hyrbilar till Landstinget Gävleborg. Avrop kan göras av Landstingets samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser på Mabis anläggningar i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken, Söderhamn och Ljusdal. Upphandlingen avser korttidshyra, vardagar, inklusive framkörning. 

Antalet hyror beräknas till cirka 5.300/år med en total körsträcka på cirka 920.000 km. För Mabi innebär avtalet en ökning av vagnparken med cirka 40 bilar i de aktuella orterna. Mabi förbinder sig att leverera personbilar enligt Landstinget Gävleborgs uppsatta miljökrav.

"Avtalet med Landstinget Gävleborg visar återigen att vårt erbjudande till offentliga aktörer är mycket attraktivt. Detta är det femte landstinget som vi har blivit leverantörer till under senaste året", säger André Schleemann, VD för Mabi Rent. "Min bedömning är att det förutom priset har varit viktigt att ha närvaro med bra service på landstingets verksamhetsorter och att vi har kunnat erbjuda ett brett sortiment av bilar som uppfyller kundens krav. Vi hoppas att detta även kommer att visa sig i kommande upphandlingar", fortsätter Schleemann.

"Vid en upphandling av hyrbilar sätter vi stort fokus på pris, tillgänglighet och våra högt satta miljökrav. Det känns därför bra att vi kunnat välja Mabi som den bästa leverantören av dessa tjänster" säger Jan-Erik Olsson som är ansvarig upphandlare för Landstinget Gävleborg. 

Mabi har det senaste året knutit avtal med landstingen i Östergötland, Dalarna, Värmland och Uppsala län (Enköping). 

Avtalet löper 2011-02-01 t o m 2014-01-31 med möjlighet till förlängning om 2 x 1 år.

Frågor rörande avtalet:
André Schleemann 

Mabi Rent AB
Box 6565
113 83 Stockholm
andre.schleemann@mabi.nu
070-888 60 88

Mabi Hyrbilar AB ska genom ett brett utbud av både vanliga och ovanliga hyrbilar tillgodose såväl tillfälliga som planerade transportbehov på den svenska marknaden.

Det rörelsedrivande bolaget Mabi Hyrbilar AB bildades i Stockholm 1989 och ägs idag av Mabi Rent AB (publ.). Mabi är en hyrbilsaktör på den svenska marknaden. Verksamheten har sitt huvudkontor i Stockholm och bedrivs huvudsakligen som en franchiseorganisation med ett nittiotal kontor fördelade över hela landet. Tillsammans förfogar Mabis uthyrningskontor över en vagnpark om ca 1 800 fordon, allt från småbilar till lyxigare specialbilar samt lätta lastbilar och motorcyklar. I juni 2010 listades moderbolaget Mabi Rent AB (publ.) på AktieTorget.