Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR

Exklusiv tredagarsutbildning för IT-ansvariga inom hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 18:29 CEST

Seminariet vänder sig i första hand till befattningshavare inom medicinsk verksamhet med ansvar för kvalitet och säkerhet vid IT-tillämpningar av olika slag.

För första gången genomför IMR i samarbete med KTH ett intensivseminarium för befattningshavare inom medicinsk verksamhet med ansvar för kvalitet och säkerhet vid IT-tillämpningar av olika slag.

Inom kort ska varje svensk ha endast en journal. Enligt Karin Johansson (KD), stadssekreterare på Socialdepartementet, skall landstingen ha infört ett sammanhållet IT-system till senast 2011. Men hur-frågan är fortfarande obesvarad. Än så länge finns inget krav på samarbete mellan de olika landstinget och om en journal per patient ska bli realitet om redan ett par år är samarbetet ett måste.

De regionala IT-systemen ska kopplas ihop och bli till ett nationellt IT-system men det som bromsar utvecklingen är bl.a. svårigheterna att ta fram IT-säkra system. Fördjupningskursen syftar till att ge en djupare förståelse kring både de teniska och juridiska aspekterna på dessa frågor.

Onsdagen den 10 juni 2009, Ulf Fröberg Chefsjurist IMR

09:30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:00 Presentationer och kursintroduktion. Samarbetsavtalet - vad har gjorts, vad görs och framöver vad skall göras IMR/KTH

10:30 De rättsliga kraven på säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården. Ansvar, ansvarsfördelningar, tillsyn och sanktionssystem. Illustrationer och praktikfall

12:00 Lunch

13:30 Det rättsliga skyddet för den personliga integriteten i hälso- och sjukvården. Grundläggande regler, tillsyn, sanktionssystem och påföljder. Illustrationer och praktikfall

15:00 Eftermiddagskaffe

15:30 De rättsliga kraven på hälso- och sjukvårdens informationshantering. Informationssäkerhet, åtkomst, hantering, åtkomstkontroll

16:30 Avslutning

18:00 Gemensam middag

19:30 Lära känna varandra för nätverksbildning och erfarenhetsutbyte

Torsdagen den 11 Juni, L. O. Strömberg, KTH

08.30 Hotbilden mot de svenska hälsovårdssystemen; hur ser den ut i verkligheten och hur kan vi skydda oss?

10.00 Förmiddagskaffe

10.15 Drift, underhåll och uppdateringar av IT-system inom hälsovården; redundans, patchar, antivirus, tiger teams

11:45 Lunch

13.00 Accesskontrollsystem; biometri, säkerhetsnivåer, användarvänlighet

14.30 Eftermiddagskaffe

14.45 Interoperabilitet; ur EU perspektivet

16.00 Frågor och Svar; öppen diskussion

Deltagarna erhåller en kurs-CD med dokumentation och programvara.

Fredagen den 12 juni

08:30 IT-säkerhet i distribuerad hälso- och sjukvård

Rose-Mharie Åhlfeldt, PhD, universitetslektor Högskolan i Skövde, Kommunikation och information

10:00 MSB om grundläggande säkerhetsnivåer i samhällets hälso- och sjukvård

Helena Andersson, enheten för informationssäkerhet

11:30 Avslutande diskussion

12:00 Avslutning

Kursinformation

Kursen hålls på Fågelbro Golfklubb, Värmdö. Seminarieavgiften är 19.995 kr(exkl. moms) och inkluderar förutom seminariedeltagandet, logi, lunch, middag,förfriskningar samt boken Patientdatalagen och en kurs-CD med dokumentation. Anmälan görs på www.imrab.se