ExOpen

ExOpen ingår samarbete med Primona

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 10:51 CET

Med det webbaserade upphandlings- och inköpssystemet Kommers erbjuder Primona ett avancerat men lättanvänt verktyg för både offentlig och privat sektor. I och med samarbetet med ExOpen har man stärkt sitt kunderbjudande ytterligare med överskådliga rapporter som ger snabb och rättvisande bild av inköps- och upphandlingsverksamheten. Med denna rapportlösning kan chefer och medarbetare omgående få tillgång till uppdaterade rapporter som ger ökad insikt och förståelse. Första steget är nyckelfärdiga rapportpaket för avtal, leverantörer och upphandlingar. 

”Primona är en mycket bra partner som passar våra ambitioner att växa inom offentlig sektor. ExOpens lättanvända rapportlösningar tillsammans med ett lättanvänt upphandlings- och inköpssystem är en perfekt matchning.”

”Vi vet att många av våra kunder efterfrågar tydliga rapporter för att lättare kunna följa upp, analysera och kontrollera den stora mängd av upphandlingar och avtal som görs i den offentliga sektorn.” säger Ragnar Lindholm, Marknads- och försäljningschef på Primona.

För mer information vänligen kontakta

Stig.lagerqvist@exopen.se

0733-587621

www.exopen.se

ragnar.lindholm@primona.se

070-6960740

www.primona.se

Exopen erbjuder budget, prognos och rapportering. Allt i en lösning. ExOpen är ett företag som hjälper andra företag med budget- och beslutsstöd. Vi erbjuder en produktportfölj som täcker allt från det lilla företagets rapportbehov till den stora koncernens krav för processer och beslutsstöd.