Exova

Exova på FMV's Temadagar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:31 CET

Under temat Tekniskt systemstöd (TSS), Underhåll och Reparationer arrangerade Försvarets Materielverk i slutet av januari två temadagar för försvaret och FMV. Totalt bidrog 14 medarbetare från Exova till seminarier och utbildning under dessa intensiva dagar.

Exovas samarbete med FMV innebär löpande konsultation för Underhåll och Reparation inom några av våra kompetensområden. Under temadagarna informerade Exova om vårt arbete inom TSS och våra konsulter höll seminarium inom områdena Metall, Komposit, Vidhäftning och Elast.

På plats under temadagarna fanns även Exovas expertisför våra tjänster inom oförstörande provning (OFP/NDT) och tillståndkontroll genom oljeanalys (OilCare).

www.exova.se

###

Exova är ett globalt kunskapsföretag som erbjuder oberoende ackrediterad provning, konsultation och utbildning inom nästan alla industrisektorer. Exova har ca 4000 anställda runt om i världen.

Exova AB är basen för den svenska verksamheten och vi finns i Linköping (hk), Nyköping och Karlskoga. Våra 130 anställda är nästan samtliga konsulter med specialistkunskaper inom olika materialområden och provningsmetoder.

Våra kunder finns bl.a. inom flyg- och försvarsindustrin samt inom energi- och transportsektorn. Över 30 års erfarenhet har gjort Exova till ett välrenommerat och flitigt anlitat företag, t ex vid skade- och haveriutredningar, och vi söker ständigt nya vägar för att tillgodose våra uppdragsgivares exceptionellt höga kvalitetskrav.

Vi hjälper företag i utveckling av nya produkter (material och processval), produktionstekniska frågor (t.ex ytbehandling, mätteknik och produktionskontrollmetoder), kvalitetsfrågor (oberoende part), inköpskvalitet, reklamationsärenden, skadeutredningar mm. Vi har även utbildningsprogram inom alla våra verksamhetsområden t ex inom oförstörande provning och svetsning.

Läs mer på Exova.se