Exova

Exova utreder vindkraftsolyckor

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 11:11 CET

Olyckan med det havererade vindkraftverket i Falkenberg fick mycket uppmärksamhet i media efter flera liknande olyckor. De båda organisationerna Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi har nu bildat en egen haverikommission som ska utreda olyckorna.


Syftet med utredningen är att fastställa den tekniska haveriorsaken och identifiera eventuella möjligheter till förbättring. Samtidigt vill vi förebygga att liknande haverier inträffar i framtiden, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande

 

Exova har anlitats för undersökningen av haverikommissionen, som består av representanter för Energimyndigheten, Arbetsmiljöverket, Vindkraft Falkenberg AB och de båda vindkraftföreningarna.

 

Länk till artikeln i tidningen Ny Teknik .

www.exova.se

 

Exova är ett globalt kunskapsföretag som erbjuder oberoende ackrediterad provning, konsultation och utbildning inom nästan alla industrisektorer. Exova har ca 4000 anställda runt om i världen.

Exova AB är basen för den svenska verksamheten och vi finns i Linköping (hk), Nyköping och Karlskoga. Våra 130 anställda är nästan samtliga konsulter med specialistkunskaper inom olika materialområden och provningsmetoder.

Våra kunder finns bl.a. inom flyg- och försvarsindustrin samt inom energi- och transportsektorn. Över 30 års erfarenhet har gjort Exova till ett välrenommerat och flitigt anlitat företag, t ex vid skade- och haveriutredningar, och vi söker ständigt nya vägar för att tillgodose våra uppdragsgivares exceptionellt höga kvalitetskrav.

Vi hjälper företag i utveckling av nya produkter (material och processval), produktionstekniska frågor (t.ex ytbehandling, mätteknik och produktionskontrollmetoder), kvalitetsfrågor (oberoende part), inköpskvalitet, reklamationsärenden, skadeutredningar mm. Vi har även utbildningsprogram inom alla våra verksamhetsområden t ex inom oförstörande provning och svetsning.