Dacke Group Nordic AB

Expansivt Dacke levererar vinst

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:35 CET

Dacke Group Nordic, noterat på First North vid OM Stockholmsbörsen, har under 2006 visat att bolagets förvärvsstrategi är framgångsrik. Expansionstakten har legat på över tusen procent. Samtidigt visar bolaget positivt resultat.

VD och koncernchef Urban von Euler kommenterar nöjt dagens resultat: " Jag vågar säga att ingen aktör tidigare har lyckats med att ta det strukturgrepp som vi nu tar på den Nya-Nordiska marknaden. Vi har sett hur ny teknik sammanförs med tjänster och bidrar till industrialiseringsfasen. I stort sett samtliga investeringar har uppvisat stärkta marknadspositioner och bra rörelseresultat"

Nettoomsättningen år 2006 uppgick till 583,7 MSEK jämfört mot 46,2 MSEK år 2005 och resultat efter skatt uppgick till 19,5 MSEK, att jämföra med -6,3 MSEK. Rörelseresultatet rensat för moderbolagskostnader uppgick till 24,3 MSEK mot -1 MSEK för 2005.

"Nu ser vi framåt. Under 2007 kommer vi att fokusera på att bibehålla högt förvärvstempo samtidigt som lönsamheten ska förbättras. Vi siktar fortfarande på notering på OMX nordiska lista under 2007", avslutar Urban von Euler.

Dacke har under året gått från att omsätta 46 miljoner kronor till en omsättning proforma på 750 miljoner kronor. Förvärvade bolag finns etablerade i nio länder. I Nya-Norden, det vill säga Norden och Baltikum, samt Polen och Ukraina.


För ytterligare information:
Urban von Euler, VD och koncernchef Dacke Group Nordic AB
urban.von.euler@dackegroup.com tel: 08-41 22 871, 070-41 29 229

Cecila Danielsson, CFO Dacke Group Nordic AB
cecilia.danielsson@dackegroup.com tel:08-41 22 874

För pressmaterial och bilder:
Sonja Catani, Kommunikationschef Dacke Group Nordic AB
sonja.catani@dackegroup.com tel: 08-41 22 873


Dacke Group Nordic är ett investmentbolag specialiserat på att förvärva och utveckla företag inom marknadskommunikations-industrin i Nya-Norden. Företaget är noterat på First North (tidigare kallad Nya Marknaden) vid OM Stockholmsbörsen och kommer att ansöka om en notering på OMXs nordiska lista. Koncernens verksamhet är indelad i fyra affärssegment; Interactive Communication, Advertising & Branding, Customer Intelligence samt Meetings & Events. I dag ingår följande företag i koncernen; 24 HR, Anthill, Frank Budskap, Hansen Conference & Event, Hermelin Group, United Power samt Venture Communication. Samtliga företag ägs till 100% av Dacke. Ambitionen är att via förvärv fortsätta expansionen och ytterligare investera inom marknadskommunikationsindustrin.