Den okända hästen

Expedition Dante 20 november och konkurrensens baksida

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:49 CET

Expedition Dante är en regional mässa med syfte att locka blivande gymnasister till skolorna i Danderyd eller Täby norr om Stockholm. Gymnasieskolorna närmast norr om Täby har bett om att få medverka i gymnasiemässan Expedition Dante, men blivit nekade.

Gymnasierna i Täby och Danderyd har valt samarbeta om marknadsföringen för att värva duktiga elever. Visionen är att skapa ett Silicon Valley för gymnasieutbildning, en region med hög status. Med tanke på att Täby och Danderyd hör till de mer attraktiva kommunerna så finns det goda förutsättningar att lyckas. Grannkommunerna norrut - Vallentuna och Österåker - har inte samma status.

Skolsystemet bygger på tanken att eleverna och deras föräldrar är konsumenter med rätt att välja. De som har höga ambitioner väljer skolor som har gott renommé och höga medelbetyg. Trenden i storstadsregioner är att elever söker sig in mot centrum. Gymnasier i förorten riskerar att få ta hand om elever och föräldrar med låg ambition.

Marknaden för gymnasieutbildning är numera överetablerad. Bara i Stockholms län står omkring 20 000 gymnasieplatser tomma i höst. Det innebär att 2 miljarder i skolpeng står på spel.

I den hårda konkurrensen blir marknadsföringen viktig. Skolans rykte är viktigast av allt. Generellt ger duktiga elever sin gymnasieskola gott rykte medan de som misslyckas med studierna försämrar skolans rykte. Duktiga elever är dessutom billigare att utbilda då de fungerar bra i större undervisningsgrupper och inte kräver lika stora resurser.

Förortskommunernas gymnasieskolor märker av att de ambitiösaste eleverna söker sig mot stan. Elever som har det svårt med studierna stannar i sina hemkommuner och ger dem dåligt rykte. Om duktiga och ambitiösa lärare lämnar dessa problemgymnasier för att inte bli utbrända, så riskerar utbildningen att bli undermålig. Då är den sociala segregeringen ett faktum.