Processing AB

Konsten att göra badupplevelsen på Experium till ett rent nöje!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:53 CET

Reningsprocesserna av vattnet på nya Experium i Lindvallen, Sälen har utformats av Processing Gruppen AB som även levererat attraktioner, bastu och wellness.

– Rening av vatten i publika bassänger är egentligen mer komplicerad än rening av dricksvatten. Förr användes klor i stora mängder för att rena vattnet, men i dag använder vi oss av andra metoder även om klor fortfarande finns med i liten mängd, förklarar Per Martin, VD för Processing Gruppen i Kungsbacka.
Han är nöjd med helhetsbilden av Experium.

Beställaren SkiStar och byggherren PEAB har inte enbart sett till byggkostnader utan har även tagit hänsyn till driftskostnader och långsiktighet. Det har gjort att man har valt material som skall hålla och se fräscht ut även på lång sikt samt vara lätt att sköta och underhålla.

– Rening av en badbassäng handlar i grunden om att i flera steg fånga upp och få bort den smuts som badgästerna tar med sig ner i vattnet, säger Henrik Janson, teknisk chef på Processing Gruppen. Rätt dimensionerat och utfört tillsammans med känd och beprövad teknik bygger vi anläggningar som väl klarar dagens och morgondagen krav. Anläggningar som kostnadseffektivt arbetar med minsta möjliga energi och miljöbelastning.

Vi hör ofta om diverse nya fantastiska och revolutionerande tekniker och begrepp i branschen, tyvärr är verkligheten sällan så enkel fortsätter Henrik Janson. Vi kan ganska lätt se haken med det fantastiska som utlovas när väl alla korten läggs på bordet. Det som kostar lite i ena änden blir oftast väldigt dyrt i den andra. Tyvärr belastar kostnaderna för dessa fantastiska nylanseringar oftast kundernas plånböcker. Dessutom utsätts ju badgästerna för risker när de utan vetskap är med och testar ny teknik.

Det ställs stora kompetenskrav på beställaren vid upphandlingar, så utsätt inblandade leverantörer för hård granskning innan besluten fattas, det skall vi tåla avslutar Henrik Janson.

Klor efter behov
I Experium anpassas klorhalten till de olika bassängernas beläggning genom en patenterad reglermetod, kallad CEDOX-styrning. Metoden innebär att vattnets reningsförmåga mäts och sen används för att bestämma hur mycket klor som behöver finnas i bassängen vid olika belastning. Effekten blir att kloranvändningen minimeras.

Kloret som ändå används på Experium tillverkas av en egen klortillverkare och håller hög kvalitet. När badanläggningen har låg eller ingen beläggning går den på sparlåga och förbrukar högst en fjärdedel av den energi som går åt när Experium används för högtryck. Övrig teknik som används på Experium är bland annat UV-ljus, flockning, aktivt kolpulverdosering, luftspolning av filter mm.

Företagets passion
Detta är en del i SkiStars långsiktiga planering då det gäller kostnadseffektiv drift och underhåll.
Vattenupplevelse och vattenbehandling är Processing Gruppens passion.
Företaget startades i mitten av 1970-talet.

– Vi är den aktör som har störst kunskap och bredd, eftersom vi arbetar med snart sagt allt inom vatten när det gäller publika bad och äventyrsbad, berättar Per Martin, företagets VD.

Intressant projekt
– Vi har nu kompetens att följa vattnets väg, så i dag arbetar vi även med wellnesbassänger, spa, rutschbanor, vågor, sauna ja snart sagt allt inom vatten då det gäller publika bad- och äventyrsanläggningar, förklarar Per Martin.

Experium är inte den största anläggningen man har arbetat med, men enligt Per Martin har arbetet varit mycket intressant. Vi kom med i processen på ett mycket tidigt stadium. Det betyder att vi har kunnat vara ett bollplank för PEAB och SkiStar, säger Per Martin som i samma mening också berömmer den kompetenta beställningsorganisationen på SkiStar.

Processing Gruppen AB levererar all utrustning som krävs för den perfekta vattenbehandlingen och vattenupplevelsen. Vi tillhandahåller unik kompetens inom allt från spa, sauna, wellness och hydromassage till vattenrutschar, allt komplett med badvattenrening. Processing Gruppen . Huvudkontor är beläget i Kungsbacka, Sverige. Processing Gruppen representeras även av egna bolag i Norge, Danmark och Finland. Dotterbolag KLAFS Nordic, representerar den tyska, världsledande bastutillverkaren KLAFS på den nordiska marknaden.