Compare Karlstad

Expert i testdesign från Ericsson rekryterad till Karlstads universitet

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 12:04 CET

Sigrid Eldh, Ericsson AB, har rekryterats som adjungerad lärare i datavetenskap vid Karlstads universitet. Hennes forskningsområde är test av programvara och system. Rekryteringen är en del i samarbetet inom Compare Business Innovation Centre (C-BIC) mellan Compare, Karlstads universitet och Region Värmland. Syftet är att stärka regionens kompetens inom testområdet.

Sigrid Eldh är en internationellt erkänd expert inom testområdet med över 25 års erfarenhet från industrin. Hon har jobbat i USA och Australien samt startat nätverk för testning och erfarenhetsutbyte. Hon avlade sin doktorsexamen i datavetenskap vid Mälardalens högskola med en avhandling om test design. Sigrid Eldh kommer att dela sin tid mellan Karlstads universitet och Ericsson.

Sigrid Eldh har tillbringat en stor del av sitt yrkesliv inom Ericsson, men har även jobbat inom statlig förvaltning och som konsult på olika företag. Tillsammans med en kvinnlig kollega startade hon även ett nationellt nätverk för testare - SAST.

"Utvecklingen under de senaste 15 åren har varit enorm och idag är intresset för test-området stort. Programvara och system har alltid varit förknippat med höga kostnader för företagen och genom effektiva tester finns stora pengar att spara", konstaterar Sigrid Eldh.

På Karlstads universitet kommer hon främst att vidareutveckla och stärka forskningen inom test.

"Min roll här är att etablera test som forskningsfält, höja nivån och öka förståelsen för området. Det finns väldigt många ungdomar här och en stor begåvningspotential. Jag vill få människor att se en vision, få idéer, starta företag. Jag hoppas också på ett gott samarbete med industrin, där vi hittar gemensamma forskningsprojekt".

Rekryteringen av en expert inom testområdet utgör en del i ett gemensamt strategiskt arbete tillsammans med Compare.

"Vi är väldigt glada att ha lyckats knyta Sigrid till oss då hon är en mycket erkänd expert inom testområdet. Inte minst hennes långa industriella erfarenhet från Ericsson kommer att vara viktig för att bygga upp samverkan med näringslivet", konstaterar Anna Brunström, professor i datavetenskap.

För Sigrid Eldh är det nya jobbet i Karlstad lite som att komma hem, eftersom hon bodde här under hela sin tonårstid. "Det känns väldigt bra. Det är både ett kärt återseende och ett nytt möte. Det finns bra gemenskapsband med Karlstad och Värmland."

.......................................................................

Compare Business Innovation Centre (C-BIC) är ett projekt som drivs av Compare-företagen genom Stiftelsen Compare Karlstad i samverkan med Karlstads universitet och med finansiellt stöd av offentliga aktörer (Region Värmland, Tillväxtverket och EU:s regionala utvecklingsfond). Syftet med projektet är att bidra till regional tillväxt genom att stimulera ● Affärsutveckling ● Driva utvecklingsarbete ● Entreprenörskap ● Forskning och utbildning ● Innovationskraft ● Innovativa miljöer

Etableringen och uppbyggandet av Compare Testlab sker inom ramen för projektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC). ● C-BIC Fas 1 (2007-2009): Etableringsfas av Compare Testlab i samverkan mellan Compare, Karlstads universitet och offentliga aktörer – däribland Hammarö kommun för gemensam utveckling av Sätterstrand som företagsmiljö med Compare Testlab som katalysator. ● C-BIC Fas 2 (2010-2011): Compare och Karlstads universitet fortsätter utvecklingen av Compare Testlab med innehåll (metoder, processer och tjänster) samt kompetensuppbyggnad genom forsknings- och utbildningsinsatser. Hammarö kommun driver utvecklingen av företagsmiljön vidare i eget bolag - Sätterstrand Business Park AB – med Compare Testlab som hyresgäst. ● C-BIC Fas 3 (2012-2014): Fokusering på att etablera Compare Testlab som ett nationellt testcenter för hälso- och sjukvården i samarbete mellan Compare, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland och Region Värmland.