Netdoktor

Expertchatt om att sluta röka/snusa

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:00 CET

Årligen orsakar rökningen omkring 6 600 förtida dödsfall i Sverige, eller 18 dödsfall per dag. Rökning är, näst efter högt blodtryck, den största riskfaktorn för landets totala sjukdomsbörda. I genomsnitt dör varannan rökare i förtid av sin rökning och förlorar omkring tio år av sin förväntade livslängd.

Ann Post, disputerad sjuksköterska och tobaksexpert, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, som har arbetat med tobakspreventivt arbete i 20 år uppmuntrar alla försök till att sluta röka.

– Vissa fattar beslut väldigt snabbt om att sluta röka, och sen rör de aldrig mer en cigarett. Medan det för vissa andra tar lite längre tid. Men viktigt att notera är dock att det inte spelar någon större roll för lyckandefrekvensen om man slutar hastigt och snabbt eller om det tar några försök innan man når sitt mål, berättar Ann Post för Netdoktor.

Enligt en rapport, ”Tobak och avvänjning”, från Statens folkhälsoinstitut röker omkring 900 000 svenskar dagligen, och av dessa uppges omkring 600 000 vilja sluta.

– Den som röker har ett beroende och inte dålig karaktär. Och är det så att man försökt sluta röka men faller tillbaka i invanda mönster är det inte hela världen. Då tycker jag i stället att man ska försöka analysera sitt försök väldigt sakligt och konkret, och försöka få bort känslan av misslyckande. Det kanske inte var rätt tidpunkt just nu, men det är bara att försöka på nytt och se det positiva i att man alltid lär sig något. Desto fler gånger man försöker desto större är chansen att man lyckas, säger Ann Post.

Nu kan Netdoktors medlemmar och besökare få svar på sina frågor om allt som rör tobaksberoende och konsten att sluta. På torsdag den 4 februari klockan 15.00 finns Ann Post till förfogande och delar med sig av sin expertis.

För de som inte har tillfälle att delta i chatten i realtid, finns det möjlighet att skicka in frågor i förväg. Hela chatten kommer sedan att publiceras på Netdoktor så att alla som besöker Netdoktor i framtiden kan ta del av innehållet.

Läs mer

Expertchatt om att sluta röka/snusa
”Rökstopp förhöjer livskvalitén”, intervju med Ann Post

För mer information
Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, telefon: 08-545 158 71, mobil: 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med cirka 500 000 besök varje månad och omkring 120 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.