Lunds universitet

Experter för novembers högtider

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 12:40 CET

Den här tiden på året innehåller en hel del helger och det firas bl.a allhelgona och mårten gås. Här finns tips på några experter vid Lunds universitet som kan svara på frågor om helgerna och dess seder och bruk – allt från död och begravningsriter till varulvar och vampyrer.

Folklivsarkivet i Lund
Kan svara på frågor om seder och bruk förr och nu, bland annat högtider som Allhelgona.
http://www.lu.se/folklivsarkivet

Tel: 046-2224373, e-post: etn@etn.lu.se

Anna Petersson, doktorand i formlära
Tel: 046-2228575, 0707-452988
Anna.Petersson@arkitektur.lth.se
Har bland annat formgivit för döden – urnor etc. Kan svara på frågor om kyrkogårdars utformning förr och nu. Även om vägminnesmärken, d.v.s. utsmyckningar av trafikolycksplatser.

Etnolog Lynn Åkesson
Tel: 046-2224129
Lynn.Akesson@kultur.lu.se

Kan resonera om döden förr och nu.

Håkan Jönsson, etnolog
Hakan.Jonsson@etn.lu.se Tel: 046-2229512, mobil: 0733-603521
Kan resonera om matvanor och lokal mat (apropå gåsen)

Anna Davidsson-Bremborg, religionssociolog
Anna.Davidsson-Bremborg@teol.lu.se
046-222 75 69
Kan resonera kring förändrade begravningsseder, begravningsentreprenörer, virtuella minneslundar dvs minnessidor där man lägger ut berättelser om sina döda, minnesplatser i hemmet och relationer till de avlidna.

Pierre Wiktorin, religionsantropolog
Mobil arbete: 0702-607982
Pierre.Wiktorin@teol.lu.se
Är specialiserad på populärkultur och kan resonera om varulvar och vampyrer på film och i böcker.