IG Passivhus Sverige AB

Experter från hela Europa till Sveriges första internationella passivhuskonferens

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2017 13:40 CEST

Intressegrupp Passivhus Sverige anordnar gemensamt med Knivsta Kommunfastigheter en internationell passivhuskonferens i Knivsta den 6-7 oktober 2017. På denna konferens möts svenska och utländska experter inom hållbart och energismart byggande för att utbyta erfarenheter och för att förmedla kunskap om passivhus. Konferensen gästas av internationellt erkända föreläsare och specialister.


Passivhuset är på synlig frammarsch i Sverige. Allt fler nybyggnationer utförs i passivhusstandard, på grund av den erkänd höga kvaliteten och låga driftskostnaden för sådana byggnader. I Sverige har kunskapsplattformen IG Passivhus drivit fram utvecklingen mot den internationella standarden, som är erkänd i hela världen. En kommun som konsekvent väljer att utföra nybyggnationer som passivhus är Knivsta. Ambitionen att bli Sveriges ledande energistad har resulterat i flera uppmärksammade projekt, t.ex. Högåsskolan. Därför är det ett naturligt steg för kommunen att stå värd för Sveriges första internationella passivhuskonferens.

Bland de inbjudna föreläsarna från fyra länder finns grundaren till Passivhaus Institut Darmstadt (PHI), professor Wolfgang Feist. PHI har definierat den internationella standarden samt står för certifieringen av projekten. En annan internationell gäst är Verena Michalek, programansvarig på ProKlima, en tysk energifond som årligen delar ut 4,4 miljoner euro för projekt och åtgärder som minskar CO2-utsläpp. Från Österrike deltar Elmar Draxl, byggmästare och projektledare på Neue Heimat Tirol som har byggt Österrikes största passivhus-bostadsområde i Innsbruck med hittills 4000 lägenheter. Den danske passivhusexperten Søren Pedersen berättar om sina erfarenheter och om Danmarks satsningar på energieffektivisering. Ett originellt inslag i konferensprogrammet står Theresa Steininger från Wien för. Hon är medgrundare och VD för projektet ”Wohnwagon”, ett minihus på hjul som kan beställas helt självförsörjande med el och vatten.


Konferensen gästas också av arkitekter, fönsterexperter, energispecialister, entreprenörer och tongivande passivhuskonsulter. En rad framgångsrika beställare av passivhusbyggnader kommer att berätta om sina erfarenheter, bland annat har de första svenska projekten följts upp och visat sig överträffa förväntningarna avseende både bygg- och driftskostnad.

Under Passivhusveckan som pågår i Knivsta från 2-7 oktober 2017 anordnas också utbildningar för beställare, konsulter och byggare, samt studiebesök på några av Knivstas färdigbyggda och pågående passivhusprojekt och en unik utställning med energieffektiva och smarta lösningar från Tyskland, Finland, Holland, Norge, Österrike och Sverige.

Hela programmet finns på www.passivhuskonferensen.se.

Fakta:

Passivhus är kvalitetssäkrade byggnader som ”passivt” värms upp av solen, interna värmevinster och återvunnen ventilationsvärme. Principen bygger på att minimera värmeförluster och att optimera värmevinster, bland annat genom ett lufttätt utförande av klimatskärmen utan köldbryggor. Certifierade passivhus enligt den internationella standarden har ett maximalt värmebehov på 15 kWh/m² år resp. ett maximalt värmeeffektbehov på 10 W/m². Det finns tre passivhusklasser, Classic, Plus och Premium, mer information finns på www.igpassivhus.se

I Sverige har ett flertal skolor, förskolor, bostäder, idrottshallar och offentliga byggnader uppförts som certifierade passivhus.

Intressegrupp Passivhus är Sveriges ledande kunskapsbas för information, kvalitetssäkring, utbildning och stöd av byggbranschen samt alla andra som är intresserade av passivhustekniken.