FORES

Experter om “grön skatteväxling” i praktiken – ny antologi från tankesmedjan Fores lanseras 25 mars

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 07:00 CET

Växla upp! 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling – en ny publikation från tankesmedjan Fores

Idén bakom grön skatteväxling är enkel, men i praktiken har det visat sig svårt att genomföra. Därför lanserar Fores antologin Växla upp! 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling, där tolv forskare och tunga intressenter ger sina förslag på hur en grön skatteväxling kan se ut i praktiken.

Enligt Januariavtalet ska den gröna skatteväxlingen omfatta cirka 15 miljarder kronor och kombinerar beskattning av miljö- och klimatskadliga aktiviteter med sänkta skatter och investeringar i sådant som är samhällsnyttigt. Nu vill Fores inspirera politiken till en bättre grön skatteväxling.

– Grön skatteväxling där "förorenaren betalar" är idag en okontroversiell strategi som snarast bör omsättas i praktiken. Antologin går bort ifrån att diskutera konceptet och ger istället konkreta förslag på hur grön skatteväxling kan genomföras i praktiken. Antologin bör ses som en handbok för både politiker, ekonomer och klimatexperter som jobbar för att minska Sveriges utsläpp med marknadsmässiga medel, säger Ruben Henriksson, assisterande klimatprogramchef på Fores och redaktör för publikationen.

Publikationens tolv förslag fokuserar på transportsektorn, subventioner av fossila bränslen och energisektorn, industrins roll samt en rad andra åtgärder, som markskatt och en höjd koldioxidskatt. Dessa kompletteras med förslag på samhällsnyttiga åtgärder såsom utveckling av grön teknik och sänkt skatt på arbete. En röd tråd är avskaffandet av fossila subventioner.

– Att ta bort fossila subventioner är optimalt i dagsläget då det låga oljepriset gör att det inte känns lika hårt i plånboken för dem som nyttjar subventionerna. Det är rätt tid för en sådan grön skatteväxling då den gynnar klimatet samtidigt som den ger ett temporärt tillskott till statskassan i en tid då det behövs, säger Mette Kahlin McVeigh, Klimatprogramchef, Fores.

Publikationen Växla upp! 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling är skriven av Thomas Sterner, Maria Wetterstrand, Anne-Sophie Crépin, Anna-Karin HattTorbjörn Hållö, Per Kågesson, Markus Larsson, Mattias Höjer, Johan Fall, Robert Boije, Maud Olofsson, Bengt Kriström, Johanna Sandahl, Anders Friström. Redaktör är Ruben Henriksson, assisterande programchef för Klimatprogrammet, Fores.

Beställ eller ladda ner publikationen här

Se lanseringen live här

Kontakt:

Vill du veta mer om publikationen, Klimatprogrammet, boka in oss för en intervju eller kommentar, vänligen kontakta:

Mette Kahlin McVeigh, klimatprogramchef
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Tel: 070 473 67 57

Ruben Henriksson, assisterande klimatprogramchef
E-post: ruben.henriksson@fores.se

Agnes Bondelid, kommunikationschef
E-post: agnes.bondelid@fores.se
Tel: 070 734 38 78

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se