Lunds universitet

Experter på uppmärksamhet samlas i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:24 CET

Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet anordnar en workshop den 8-9 februari för forskare intresserade av ögonrörelsemätning. Workshopen har lockat ett 80-tal deltagare från tio länder och ämnena som avhandlas är läsning, webbsideutvärdering, datorspel, språk- och bildförståelse, filmstudier samt ögonrörelsemätning inom medicin.

Ögonrörelsemätning är en lovande högteknologisk metod som har de senaste åren används både inom grundforskning och inom tillämpade områden. Att kunna mäta var en person tittar, och därmed också ofta riktar sin uppmärksamhet, ger en helt ny möjlighet att besvara frågor om vad en person tänker och vad som påverkar honom eller henne.

– Lund har med internationella mått mätt en stor erfarenhet av ögonrörelsemätning. Vi har utfört en mängd olika studier med skilda inriktningar, säger Kenneth Holmqvist, docent i kognitionsvetenskap och initiativtagare till workshopen.
Forskningsresultaten är till nytta för lärande och informationsdesign och kunskapen gör att vi bättre förstår hur inlärning och problemlösning fungerar, till exempel när vi designar eller skapar något kreativt.

I år är en av talarna Alastair Gale, professor vid Loughborough University i Storbritannien, som kommer att föreläsa om hur läkare avläser röntgen- och andra medicinska bilder, samt hur ögonrörelsemätning kan användas för att förklara feltolkning av dessa bilder.

Språkforskning med ögonrörelsemätning är ett annat intressant område och Humanistlaboratoriet ligger i det nybyggda Språk- och Litteraturcentrum.
– Ögonrörelsemätning är ett utmärkt verktyg för språkforskning, säger Jana Holsanova, forskare i kognitionsvetenskap och med stort intresse för kopplingen mellan bilder och språk.
– Vi kan exakt undersöka vad språkanvändare uppmärksammar då de läser, skriver, lyssnar eller talar. Vi kan dessutom studera hur exempelvis tidningsläsare, skolelever och internetanvändare bearbetar information som består av språk, bilder, grafik, mm. Denna kunskap behövs för att kunna utforma dokument på ett effektivt sätt som underlättar läsning, tolkning och förståelse.

Intresserade journalister hälsas välkomna att lyssna på föreläsningarna.

2nd Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking
8-9 februari, 2007
Språk- och Litteraturcentrums hörsal
Helgonabacken 12
Programmet finns på:
http://www.sol.lu.se/humlab/eyetracking/swaet2007/index.html

För mer information kontakta:
Tel: Kenneth Holmqvist, 046-222 3214
E-post: Kenneth.Holmqvist@sol.lu.se


Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28