LRF i Västra Sverige

Experter till möte om vindkraft

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 16:17 CEST

Pressmeddelande

Vindkraftsplanerna på Värmlandsnäs är en het fråga i Säffle kommun just nu. För att reda ut en del av begreppen har LRF i Värmland och kommungruppen i Säffle bjudit in två experter på området, Åsa Hill och Björn Galant.

Måndagen den 15 september kl 19.00 deltar de i ett öppet möte på Comfort hotell i Säffle.

För LRF är vindkraften en viktig fråga. Medlemmarna berörs av markintrånget, men den nya energin kan också vara en del av en affärsidé.
- Vi är positiva till vindkraften, men det är ett par frågor som måste lösas. Det finns luckor i lagen som gör att en markägare som är granne till ett vindkraftverk inte har rätt att få ersättning, trots att det kan påverka verksamheten negativt. Detta måste absolut klaras ut, säger Dag Rogne, ordförande för LRF i Värmland.
- En annan viktig fråga är att se till så att den elkabel som krävs för detta, läggs i marken och inte går i luften. Det är en fråga som vi driver gemensamt med kommunen.

Åsa Hill är miljöbalks- och planeringsexpert medan Björn Galant jobbar med infrastrukturfrågor och utöver det öppna mötet, kommer de träffa regionstyrelsen i Värmland och tjänstemän och politiker i Säffle kommun.