Hörselskadades Riksförbund

Experter varnar: ”Bullret i Skånes skolor och förskolor innebär hälsorisk”

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 08:33 CET

Ljudmiljön i landets skolor och förskolor är så dålig att 57 procent av lärarna har svårt att höra vad eleverna säger.
– Skåne är inget undantag. Bullret innebär en hälsorisk för både barn och per­sonal, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riks­förbund (HRF), som i dag, tisdag, talar vid en konferens om ljudmiljö i Malmö.

I skolor och för­skolor är det inte ovanligt med genom­snittliga ljudnivåer på 70 decibel, vilket är jämför­bart med många verkstadsindustrier.
Det här skapar stora arbetsmiljöproblem, visar HRFs rapport ”Kakofonien”. Två av tre lärare/förskol­lärare tycker att ljudmiljön är ett problem varje dag/varje vecka. Hela 57 procent har svårt att höra vad eleverna säger i klassrummet.
– Siffrorna är skakande, tycker Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.
– Ny forskning visar att dålig ljudmiljö leder till stress och trötthet, för­sämrar minne och inlärningsförmåga, stör koncen­tra­tion och kommunikation och bidrar till olika hälsoproblem. Särskilt hårt drabbas dessutom de barn som redan har det jobbigt i skolan: hörselskadade barn, barn med inlärnings- och koncen­tra­tions­problem, och barn med annat modersmål än svenska.
Bullerproblemen beror främst på dålig akustik i kombina­tion med stora barn­grupper. Röster, steg, skolskrap och andra vanliga verksam­hets­ljud förvandlas till ett påfres­tande oväsen för att lokalerna är utformade på fel sätt.
Men det finns enkla, effektiva och ljudsmarta lösningar, konstaterar ledande ljudmiljöexperter som i dag kommer till konferensen ”Befria samtalet” i Malmö.

Konferensen ”BEFRIA SAMTALET”
Föredrag om problem och lösningar. Utställning med ljudmiljösimulator.
Tid: tisdag 9 november kl. 9–16.
Plats: Hilton Malmö City, "Svansjön", Triangeln 2, Malmö

Läs mer om HRFs ljudmiljöundersökningar och kampanjen ”Befria samtalet” på: www.befriasamtalet.se

För mer information:
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se