Sveriges Kommuner och Landsting

Expertgrupp ska ta fram tillväxtkurvor för barn

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:51 CET

Sveriges Kommuner och Landsting tillsätter en expertgrupp som ska samla in forskningsmaterial om barns tillväxt. Gruppen Next, Nationella expertgruppen för frågor om barns tillväxt, ska även skapa en nationell referenskälla för barn- och skolhälsovården.

Barnhälsovården behöver uppdaterade tillväxtkurvor över barns utveckling. Tillväxtkurvorna ska baseras på ny forskning och göras tillgängliga för barn- och skolhälsovården. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting tillsatt Next, Nationella expertgruppen för frågor om barns tillväxt. Gruppen ska samla in och bedöma relevant forskningsmaterial för att skapa en nationell referenskälla.

Sveriges Kommuner och Landsting håller även på att utveckla en nationell modell för elektronisk journalföring i barn- och skolhälsovården, det så kallade Barnhälsodataprojektet. Det ska ge bättre uppföljning av barns hälsa från barnavårdscentralerna upp till skolhälsovården. De uppdaterade tillväxtkurvorna ska sedermera ingå i Barnhälsodataprojektet.

Next leds av en känd profil i svensk barnhälsovård, den pensionerande professorn i socialpedagogik, Claes Sundelin. Övriga representanter är:

Marianne Bergström, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
Karina Karlsson, Riksföreningen för Skolsköterskor
Margareta Blennow, Svenska Barnläkarföreningen
Cecilia Rehnman, Svenska Skolläkarföreningen
Margareta Parkstam, Riksföreningen för Distriktssköterskor
Anders Hjern, Socialstyrelsen
Bo Alm, Sveriges Kommuner och Landsting
Fakta om Barnhälsoprojektet

Barnhälsodataprojektets arbete ska resultera i en nationellt överenskommen modell för elektronisk journalföring och informationsöverföring, med bland annat en kravspecifikation för kommunernas och landstingens upphandling av nya - eller anpassning av gamla - journalsystem.
Alla enheter inom barn- och skolhälsovården ska kunna föra en elektronisk journal, med en nationellt fastställd kärna av uppgifter om varje barn/elev. Uppgifterna ska enkelt och elektroniskt kunna föras över till andra vårdenheter när barnet flyttar, börjar förskoleklass eller byter skola. Man ska även kunna utbyta information och samverka med andra journalsystem inom vård och omsorg, med det nationella informationssystemet för vaccinationer (SVEVAC) samt med andra hälsodata- och kvalitetsregister.
Den nationellt överenskomna modellen ska därför ange:

VILKEN INFORMATION om varje barn som elektroniskt ska registreras,

HUR INFORMATIONEN ska registreras och lagras så att den elektroniskt kan bearbetas och överföras såväl inom som mellan huvudmännens verksamheter, samt

VILKEN INFORMATION som ska kunna utbytas med andra register och databaser på lokal, regional och nationell nivå.

Arbetet bedrivs inom Sektionen för informatik och verksamhetsuppföljning vid Sveriges Kommuner och Landsting, i nära samverkan med verksamhetsföreträdare från barn- och skolhälsovården. Arbetet följer de riktlinjer som anges i bland annat RIV (Regelverk för elektronisk interoperabilitet inom vård och omsorg) och samordnas med övriga IT-utvecklingsprojekt inom vården på såväl regional som nationell nivå.

För mer information om Barnhälsodataprojektet: www.skl.se/informatik
Kontaktperson: Bo Alm, 08-452 76 55 bo.alm@skl.se