Utbildningsdepartementet

Expertgruppen för målöversynen utsedd

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:58 CEST

Den expertgrupp som ska se över grundskolans mål- och uppföljningssystem är nu utsedd av regeringen. Sedan tidigare har Leif Davidsson förordnats som särskild utredare, och nu knyts följande personer till utredningen:

Ingrid Carlgren, professor
Per Eriksson, rättssakkunnig
Kjell Hedwall, avdelningschef
Tommy Lagergren, undervisningsråd
Ingrid Lindskog, kansliråd
Kristina Lindström, departementssekreterare
Sten Ljungdahl, kansliråd
Göran Nydahl, barn- och utbildningschef
Eva Wallberg, kansliråd
Ingrid Westlund, lektor

UPPDRAGET
Utredaren ska se över hur mål- och uppföljningssystemet för grundskolan och motsvarande skolformer kan stärkas och utvecklas för att kvaliteten i utbildningen ska förbättras. Avsikten är att ett tydligare uppdrag ska bidra till ökad måluppfyllelse.

Utredaren ska pröva om dagens system med mål att sträva mot och mål att uppnå kan utvecklas och göras tydligare eller om det bara ska finnas en typ av mål. Strävan är att göra målen tydligare och lättare att följa upp.

Utredaren ska lämna förslag till ett system med mål och avstämningstillfällen vid fler tillfällen under tiden i grundskolan än i dag. En utgångspunkt ska vara att nationella mål ska fastställas för grundskolans tidiga år, dvs. för årskurs 2 eller 3.

Utredaren ska lämna förslag till hur uppföljningssystemet bör anpassas till de föreslagna förändringarna samt till hur det i övrigt kan vidareutvecklas och stärkas. Det gäller såväl för den enskilde elevens studieutveckling som för skolnivån, kommunnivån och den nationella nivån.Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35