Olof Palmes Internationella Center

Expertseminarium i Umeå: Hur nås palestinsk enighet?

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:58 CET

Palestina förknippas med våld, ockupation, strandade fredsförhandlingar och interna konflikter. Hur kan enighet om ett fritt och demokratiskt Palestina uppnås? Hur skapas en inompalestinsk dialog? En rad Palestinaexperter medverkar på seminariet ”Försoning och dialog i Palestina”. Varmt välkomna!

10.00-10.30 Introduktion och presentation av Palmecentrets arbete med Dialogprojektet. Lena Hjelm-Wallén, ordförande för Olof Palmes Internationella Center.

10.30-11.15 Visning av filmen ”Mitt Gaza”

11.15-12.00 Samtal mellan Lena Hjelm-Wallén och filmens regissör PeÅ Holmqvist.

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.45 Omvärldens roll i den palestinska försoningsprocessen: Nils Eliasson, tidigare konsul i Jerusalem, Rasha Fityan, Youth Advisory Committe, League of Arab States, Faraj Abu Iseifan, SSU-förbundets Mellanösternansvarige och Thair Ismail, Palmecentret.

14.45-15.00 Fika

15.00-15.45 Boklansering: Dialog för Palestina: Ahmad Abu Haija, Jenin, Pernilla Ahlsén, författare och Carina Hägg, riksdagsledamot (S), ledamot i utrikesutskottet.

15.45 Avslutning

Tid: 11 februari 2011, kl. 10.00-15.45.
Plats:
Umeå Universitet, S 2013H/Hörsal A
Språk:
Svenska och engelska
Fri entré Lunch och fika ingår
Arrangörer:
Olof Palmes Internationella Center och Umeå Socialdemokratiska Studentförening.
Föranmälan till: liselotte.olsson@palmecenter.se

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se