Olof Palmes Internationella Center

Expertseminarium i Uppsala: Hur nås palestinsk enighet?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 11:44 CET

Palestina förknippas med våld, ockupation, strandade fredsförhandlingar och interna konflikter. Hur kan enighet om ett fritt och demokratiskt Palestina uppnås? Hur skapas en inompalestinsk dialog? En rad Palestinaexperter medverkar på seminariet ”Försoning och dialog i Palestina”. Varmt välkomna!

10.00-10.30: Inledning och presentation av Palmecentrets arbete med Dialogprojektet i Palestina. Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare

10.30-11.15 Visning av filmen ”Mitt Gaza” av PeÅ Holmqvist

11.15-12.00 Jens Orback samtalar med filmens regissör PeÅ Holmqvist

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Möjlighet till partipolitisk dialog i Palestina: Dr. Ayman Shaheen, politisk analytiker och professor, Al Azhar University, Gaza, Ibtihal Al Aloul, Palmecentrets lokalanställda på Gaza, Faraj Abu Iseifan, SSU och Azadeh Rojhan Gustafsson, SSU

14.00-14.15 Praktiska erfarenheter av partipolitiskt samarbete: (S) i Uppsala

14.15-15.15 Omvärldens roll i den palestinska försoningsprocessen: Nils Eliasson, tidigare konsul i Jerusalem, Ulf Bjereld, professor vid Göteborgs Universitet, Isabel Lundin, SSU, och Rasha Fityan, Youth Advisory Committee, League of Arab States

15.15-15.30 Fika

15.30-16.30 Boklansering: Dialog för Palestina: Författaren Pernilla Ahlsén, och två medverkande i boken: Ahmad Abu Haija från Jenin och Ibtihal Al Aloul från Gaza City

16.30-16.45 Avslutning

Tid: Lördagen den 5 februari 2011, kl. 10.00-16.45 Plats: Uppsala, Ekonomikum, hörsal 2 Språk: Svenska och engelska Fri entré Lunch och fika ingår. Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center och Laboremus Föranmälan till: liselotte.olsson@palmecenter.se

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se