AvestaPolarit AB

Explosionsartad brand vid stålverket i Torneå

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 15:34 CEST

I AvestaPolarits stålverk nr 2 i Torneå inträffade idag en olycka, då ett rör av tillsvidare okänd anledning brast vid syrgaslinjen. Den inträffade olyckan förorsakade en explosionsartad brand, som man fick under kontroll inom cirka en halv timme.

Olyckan krävde tre människoliv. Offren fick svåra brännskador och identifiering pågår fortfarande.

Då olyckan inträffade pågick det årliga underhållsarbetet vid stålverket och man utförde kontroll av ventilerna på syrgaslinjen som kommer via skrotgården till stålverket. Backslagsventilerna var utbytta och man var i färd att påbörja testning av rörsystemet.

En utredning av olyckan har påbörjats under ledning av Centralen för olycksutredningar. Med anledning av olyckan har även en lokal krisgrupp tillsats.

Mer information om olyckan kommer fortsättningsvis.
Vid Torneåverken besvaras frågor av:
Administrativ direktör Risto Liisanantti, + 358 (0) 400 581 628 Stålverkschef Mikko Korteniemi, +358 (0) 40 743 4191 Informationschef Kauko Kontio, +358 (0)40 725 5857

OUTOKUMPU OYJ
Corporate Management

Johanna Sintonen
Manager - Investor and Media Relations
tel. + 358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax + 358 9 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com