Politiska partiet Enhet

Exponentiell ökning av antalet medlemmar i Enhet

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 11:34 CEST

Enhet växer exponentiellt i antal medlemmar inför valet. Idag uppkom medlemsantalet till 1000 medlemmar. Även antalet kommuner och landsting där Enhet ställer upp i valet ökar med raketfart. I dagsläget är det sju landsting och 30 kommuner som har kandiderande medlemmar.

Intresset för Enhet har exploderat inför valet och många uttrycker glädjen över att det äntligen finns ett parti som för politik på ett helt nytt sätt – visionsfokuserat och utan pajkastning. I dagarna har Enhet gått ut med vikten av att rösta på det man vill ska växa framför att taktikrösta. Budskapet har också varit att antalet medlemmar utgör den viktigaste basen för finansiering av valkampanj för ett parti utan partistöd. Detta har bidragit till den enorma tillströmningen av antalet medlemmar och kandidater till kommun- och landstingsval. 

”Man brukar säga att så fort ett parti kommer över tusen medlemmar börjar media skriva om partiet. Vi hoppas att detta också gäller Enhet. Tack vare ökat medlemstöd kunde vi lägga in en extra växel i valspurten och har fått möjlighet att synas i fler tidningar” berättar Sara Hamidi Widén, styrelseordförande i Enhet.

För att rösta på Enhet skriver du Enhet på en blank vit valsedel i kommunvalen och på en blank blå valsedel i landstingvalen. I riksdagsvalet finns det förtryckta valsedlar, men det går också bra att rösta genom att skriva Enhet på en blank gul valsedel.  

För mer information:

Enhets hemsida http://enhet.se/kommunval/

Sara Hamidi Widén, styrelseordförande i Enhet sara.widen@enhet.se  

Anders Axner, vice styrelseordförande i Enhet anders.axner@enhet.se 076-148 12 00 

Enhet är ett parti som för politik på människans och naturens villkor. Grunden vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för arbetet är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.