Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari - december 2006, i löpande priser: Varuexporten spränger biljonvallen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:35 CET

Såväl varuexporten som varuimporten steg med 12 procent under 2006. Exporten till EU ökade med 14 procent samtidigt som exporten till USA minskade.

Den svenska varuexporten översteg under 2006 för första gången 1 biljon kronor i värde för ett kalenderår. Värdet av Sveriges varuexport uppgick förra året till 1 085 miljarder kronor. Det är en ökning med 12 procent jämfört med januari - december 2005. Även varuimporten steg med 12 procent och uppgick till 935 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 150 miljarder kronor. För helåret 2005 uppgick handelsnettot till 138 miljarder kronor.

Efter ett mycket starkt första kvartal föll utrikeshandeln, i takt med minskad USA-export och sjunkande energivarupriser, tillbaka något i ökningstakt under efterföljande tre kvartal. Trots att exporten till USA minskade med 2 procent ifjol ökade alltså den totala exporten med 12 procent. Därmed överträffades 2005 års uppgång på 7 procent. Detta var möjligt tack vare en ganska bred uppgång, innefattande de flesta varuområden, i framför allt exporten till Europa. Importen hamnade för helåret tillslut på samma 12-procentiga ökningsnivå som för 2005, räknat i värde.

Sveriges export till EU-25 ökade under helåret 2006 med 14 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 11 procent. Även exporten till euroländerna steg med 14 procent och importen därifrån med 11 procent. Exporten till vår allra största handelspartner Tyskland ökade med 7 procent och importen därifrån med 12 procent.

Inom handeln med övriga Europa steg exporten med 15 procent och importen med 20 procent. Exporten till Norge ökade med 18 procent samtidigt som importen från Norge ökade med 17 procent. Exporten till Ryssland ökade med 12 procent och importen därifrån med 31 procent.

Exporten till Asien ökade med 10 procent och importen därifrån med 12 procent. Exporten till Kina ökade med 10 procent samtidigt som importen från Kina steg med hela 29 procent.

Exporten till Amerika var under perioden oförändrad samtidigt som importen därifrån ökade med 13 procent.

Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor)

Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____194093.aspPersonbilsexporten satte fart igen under fjärde kvartalet
Exporten av verkstadsvaror ökade med 10 procent under 2006. Därav ökade varugrupperna maskiner och elektrovaror inklusive telekom med 12 procent respektive 6 procent. Personbilsexporten fick upp farten igen under fjärde kvartalet då den ökade med hela 16 procent. Personbilsexporten bars upp av en ökad export till Europa samtidigt som den viktiga USA-exporten var oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2005.

Även exporten av kemivaror fick upp farten under fjärde kvartalet då läkemedelsexporten ökade med 20 procent. För hela perioden januari-december 2006 steg kemivaruexporten med 14 procent.

Exporten av skogsvaror ökade med 7 procent under helåret. Mineralvaror ökade med 17 procent och energivaror med 24 procent.

I takt med sjunkande priser minskade importen av energivaror med 11 procent under fjärde kvartalet. För helåret 2006 ökade energivaruimporten med 18 procent, varav råolja med 16 procent.

Importen av verkstadsvaror ökade med 11 procent under 2006.

Av övriga varor ökade importen av livsmedel med 13 procent.

Export för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Varuområden enligt SITC
Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____194093.asp


Import för viktiga varuområden (miljoner kronor)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____194093.aspEU: s export ökade 10 procent
Varuexporten från EU-25 till övriga världen uppgick under januari - december 2006 till 10 909 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Varuimporten till EU-25 från övriga världen steg samtidigt med 14 procent och uppgick till 12 506 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 1 597 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-25 ökade under fjolåret med 12 procent i värde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiken för januari 2007 publiceras 2007-03-26 kl. 09.30.
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-05-25 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Christian Surtin
Tfn 08-506 946 86
E-post christian.surtin@scb.se
Utrikeshandel
Tfn 08-506 949 72
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.