Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari-december 2009, i löpande priser: Ett dåligt år för svensk utrikeshandel

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:53 CET

Exporten och importen sjönk kraftigt i fjol. Allra mest minskade handeln med EU och övriga Europa. Nedgången var stor för de flesta varuområdena. Undantagen var läkemedel och livsmedel.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2009 till 998 miljarder kronor. Det är en minskning med 16 procent jämfört med 2008. Samtidigt sjönk varuimporten med 17 procent och uppgick till 911 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 87 miljarder kronor. Under januari-december 2008 uppgick handelsnettot till 97 miljarder kronor.


Kraftigt minskad handel med EU

Sveriges export till ”EU-27” minskade med 19 procent medan importen därifrån minskade med 18 procent. Exporten till ”euroländerna” sjönk med 19 procent och importen därifrån med 16 procent. Bland EU-länder minskade exporten till Tyskland med 18 procent medan exporten till Storbritannien och Danmark minskade med 15 respektive 17 procent. Importen från Tyskland och Danmark minskade med 16 respektive 21 procent medan importen från Storbritannien sjönk med 26 procent.

Inom handeln med ”övriga Europa” minskade exporten med 16 procent och importen med 19 procent. Exporten till Norge minskade med 7 procent samtidigt som importen från Norge sjönk med 15 procent. Exporten till Ryssland sjönk med 51 procent och importen därifrån med 30 procent.

Exporten till ”Asien” minskade med 4 procent medan importen därifrån minskade med 11 procent. Däremot steg exporten till Kina med 21 procent samtidigt som importen från Kina sjönk med 6 procent.

Exporten till ”Amerika” minskade under 2009 med 21 procent och importen därifrån med 9 procent. Exporten till USA sjönk med 19 procent medan importen från USA steg med 2 procent jämfört med januari-december 2008.

För tabell, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288639.aspx

Ökad läkemedelsexport

Exporten av ”verkstadsvaror” minskade med 22 procent under 2009. Därav minskade vägfordon med 42 procent. Samtidigt minskade exporten av ”mineralvaror” med 33 procent. Av dessa minskade varugruppen järn och stål med 45 procent. Exporten av ”skogsvaror” minskade med 4 procent medan ”kemivaror” däremot ökade med 2 procent.  Det förklaras av en ökad läkemedelsexport med 14 procent. Exporten av ”energivaror” sjönk med 30 procent. Av ”övriga varor” ökade livsmedel med 5 procent.

För tabell, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288639.aspx

Importen av energivaror sjönk 34 procent

Importen av ”verkstadsvaror” minskade med 18 procent i fjol. ”Mineralvaror” och ”energivaror” sjönk med 33 respektive med 34 procent samtidigt som ”skogsvaror” minskade med 10 procent.” Kemivaror” minskade med 9 procent varav läkemedel däremot ökade med 13 procent. Av ”övriga varor” ökade livsmedel med 6 procent jämfört med 2008.

Varuområden enligt SITC, för tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288639.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-05-26 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Christian Surtin
Tfn 08-506 94571
E-post christian.surtin@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.